NN 71/2018 (4.8.2018.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

1461

Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2018. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 11/18), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, podtočki 1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« briše se treći stavak koji glasi: »Za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda 5118, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).«

II.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnoga proračuna iza brojčane oznake vrste prihoda 5258 dodaju se brojčane oznake:

– 5410 Prihodi od prodaje stanova – HZMO,

– 5428 Prihodi od prodaje poslovnih prostora – HZMO i

– 5436 Prihodi od najma stanova – HZMO.

III.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.10 Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin, iza POPOVAČE dodaje se PRELOG.

IBANGrad/Općina
HR0410010051735529500PRELOG

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.11. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, iza POPOVAČE dodaje se PRELOG i iza STARI JANKOVCI dodaje se STUPNIK.

IBANGrad/Općina
HR5610010051735529534PRELOG
HR0310010051755129532STUPNIK

U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 4.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, podtočki 4.1.2. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, iza brojčane oznake 1511 dodaje se sljedeća brojčana oznaka:

– 1520     Porez i prirez na inozemni dohodak koji se plaća po rješenju Porezne uprave (izdanog temeljem INO-DOH obrasca).

IV.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BROD MORAVICA dodaje se BRODSKI STUPNIK, iza CEROVLJA dodaje se CISTA PROVO, iza LOKVA dodaju se LOKVIČIĆI, iza LOVRANA dodaje se LOVREĆ, iza OREBIĆA dodaje se ORIOVAC, iza PLOČA dodaje se PODBABLJE, iza PRIVLAKE (Zadar) dodaje se PROLOŽAC, iza ROVIŠĆA dodaju se RUNOVIĆI, iza ZAGREBA dodaje se ZAGVOZD, a iza ZLATARA dodaju se ZMIJAVCI.

IBANGrad/Općina
HR8710010051703927152BRODSKI STUPNIK
HR3710010051705027159CISTA PROVO
HR9510010051758727158LOKVIČIĆI
HR4210010051724327159LOVREĆ
HR8410010051730927156ORIOVAC
HR8410010051733727158PODBABLJE
HR3610010051708827152PROLOŽAC
HR5910010051759127155RUNOVIĆI
HR2710010051752227151ZAGVOZD
HR2910010051752827157ZMIJAVCI

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza BOLA dodaje se BOROVO, iza OREHOVICE dodaje se ORIOVAC, iza TRNAVE dodaje se TRNOVEC BARTOLOVEČKI i iza VELIKE TRNOVITICE dodaje se VELIKI BUKOVEC.

IBANGrad/Općina
HR4010010051702904745BOROVO
HR2510010051730904744ORIOVAC
HR2010010051746204741TRNOVEC BARTOLOVEČKI
HR9510010051755804742VELIKI BUKOVEC

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza OREHOVICE brišu se ORIOVAC, LUŽANI.

IBANGrad/Općina
HR5710010051730947042ORIOVAC, LUŽANI

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/22
Urbroj: 513-05-03-18-3
Zagreb, 30. srpnja 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općineIBANOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

MARIJA GORICAHR1923900011853900001539ZAPREŠIĆ
RUGVICAHR3424020061837600008376DUGO SELO
SAMOBORHR2524020061838000004380SAMOBOR
VELIKA GORICAHR6624020061854100005541VELIKA GORICA

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

TUHELJHR2323900011846600000466KLANJEC
VELIKO TRGOVIŠĆEHR9323900011848100009481ZABOK
ZLATARHR7323900011852600005526ZLATAR
 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJAHR4423600001800005007472 
MARTIJANECHR4723900011808500005085LUDBREG
 

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Rijeci)

JELENJEHR8423400091817000001170RIJEKA
 

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Požegi)

KUTJEVOHR3523900011822100009221POŽEGA
 

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

KOLANHR5123900011862200006622PAG
OBROVACHR4524810001829600008296OBROVACXVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

GUNJAHR9123600001814100007141ŽUPANJA
 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

HRVACEHR5023900011814800004148SINJ
HVARHR7724020061815300001153HVAR
PODBABLJEHR8623900011833700000337IMOTSKI
RUNOVIĆIHR8624080021859100004591IMOTSKI
VISHR3323900011849200002492VIS
 

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Pazinu)

    
FAŽANA – FASANAHR6123800061861900001619PULA – POLA
KANFANARHR2624020061817500006175ROVINJ – ROVIGNO
 

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Dubrovniku)

    
DUBROVNIKHR3524070001809800009098DUBROVNIK
LUMBARDAHR8524840081860000009600KORČULA

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihodaModel
HR23HR24HR26HR27HR28HR29HR62HR63HR64HR65HR68
A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
5118

HR68
5410


HR63


5428


HR63


5436


HR63


6092


HR63HR64
HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaBrojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)Model
HR05HR67HR68

HRxx100100517…1200K

Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

1520

HR68