NN 83/2018 (19.9.2018.), Ispravak Pravilnika o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1664

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 79 od 5. rujna 2018. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPUĆIVANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE RADI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNOM PROJEKTU

U Pravilniku o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu (»Narodne novine« broj 79/18), u datumu donošenja umjesto: »28. rujna« treba stajati: »28. kolovoza«.

Klasa: 011-01/18-01/136

Urbroj: 511-01-152-18-22

Zagreb, 7. rujna 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.