NN 98/2018 (7.11.2018.), Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.

Državni zavod za statistiku

1900

Državni zavod za statistiku objavljuje

PROSJEČNU MJESEČNU ISPLAĆENU NETO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – KOLOVOZ 2018.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 6.237 kuna.

PROSJEČNU MJESEČNU BRUTO PLAĆU PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – KOLOVOZ 2018.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 8.448 kuna.

Klasa: 953-03/18-01/13
Urbroj: 555-08-06-18-2
Zagreb, 29. listopada 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.