NN 109/2018 (5.12.2018.), Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2093

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13 i 130/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/90

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.