NN 115/2018 (20.12.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

Općina Murter – Kornati

2284

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 29. Statuta Općine Murter – Kornati (»Službeni glasnik Općine Murter – Kornati«, br. 1/17. i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Murter – Kornati na 15. sjednici od 21. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MURTER – KORNATI

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Murter – Kornati (Službeni glasnik Općine Murter – Kornati«, br. 3/17. i 6/17.) članak 13. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenja javnih površina utvrđuje se po m² zauzete površine dnevno, odnosno mjesečno, odnosno godišnje ovisno o svrsi kako slijedi:

1) Radi korištenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga

I. ZONA – Trg Rudina

– 1 m² zauzete površine za sezonu – 100,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za posezonu, predsezonu – 40,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za ostalo razdoblje tijekom godine – 20,00 kn mjesečno

II. ZONA – Sve površine osim Trga Rudina i Sela

– 1 m² zauzete površine za sezonu – 60,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za posezonu, predsezonu – 30,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za ostalo razdoblje tijekom godine – 15,00 kn mjesečno

III. ZONA – Selo

– 1 m² zauzete površine za sezonu – 30,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za posezonu, predsezonu – 15,00 kn mjesečno

– 1 m² zauzete površine za ostalo razdoblje tijekom godine – 7,00 kn mjesečno

Ugostiteljski objekti koji ne prodaju alkoholna pića (slastičarne, palačinkarnice i sl.) imaju popust od 35% od navedenih cijena.

2) Za postavljanje aparata za sladoled/škrinja u sklopu terase ugostiteljskog objekta za sezonu, predsezonu, posezonu – 500,00/m²/mjesečno.

3) Za zauzetost javne površine za reklamiranje, obavijesne stalke i sl. naprave – 20,00 kn/komad/dnevno.

4) Za zauzetost javne površine građevinskim i drugim profilima, konstrukcijama i elementima, odlaganjem građevinskog i drugog materijala te postavljanjem skela na javnoj površini, te prekopavanje i bilo koji drugi način zaposjedanja javne površine

– 2,00 kn/m²/dnevno.

5) Za iznajmljivanje motora, bi kala i sl.

– za sezonu – 1 m²/80,00 kn/mjesečno

– za predsezonu i posezonu – 1 m²/50,00 kn/mjesečno

– ostalo razdoblje tijekom godine – 1 m²/25,00 kn/mjesečno.

6) Za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih, nepokretnih stvari (prikolica, traktora, kamiona, bačvi, neispravnih vozila i sl.)

– do trenutka otklanjanja 20,00 kn/komad/dnevno.

7) Za bespravno zauzimanje i/ili onečišćenje javne površine

– do trenutka otklanjanja – 20,00 kn/m²/dnevno

8) Za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini čamaca

– 500,00 kn/po čamcu/mjesečno

9) Početna naknada za postavljanje:

a) kioska za prodaju novina, duhana i slično te kioska za obavljanje ugostiteljske i uslužne djelatnosti

– kiosk do 12 m² – 2.000,00 kn/mjesečno tijekom godine

b) kioska za prodaju voća i povrća

– 180,00 kn/m²/mjesečno za sezonu, predsezonu, posezonu

– 50,00 kn/m²/mjesečno za ostali dio godine

10) Početna naknada za postavljanje sljedećih pokretnih naprava na javnoj površini, za sezonu, predsezonu, posezonu iznosi:

Za ostali dio godine naknada iznosi 20% sezonske naknade.«

a. štand za prodaju suvenira, bižuterije i kožne galanterije7.500,00 kn
b. štand za prodaju tekstila, obuće, keramike i sl.8.500,00 kn
c. štand za prodaju voća i povrća8.000,00 kn
d. aparat za kokice/kukuruz4.500,00 kn
e. aparat za sladoled4.500,00 kn
f. aparat za palačinke4.500,00 kn
g. »vrtuljak« za prodaju razglednica1.500,00 kn
h. štand za prodaju eteričnih ulja2.000,00 kn
i. štand za prodaju nakita2.000,00 kn
j. štand za oglašavanje i prodaju izleta2.000,00 kn
k. štand za prodaju oslikanih majica3.000,00 kn
l. štand za prodaju slika i izradu portreta2.000,00 kn
m. pokretne naprave, prikolice za ugostiteljsku djelatnost8.000,00 kn
n. aparati i naprave za zabavu i igre10.000,00 kn
o. prometovanje turističkim vlakićem6.000,00 kn
p. mjesto za graviranje i tetovažu4.000,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Murter – Kornati«, stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/17-01/04
Urbroj: 2182/18-01/1-18-5
Murter, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MURTER – KORNATI

Predsjednik
Venčoslav Skračić, v. r.