NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre

Ministarstvo kulture

620

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA DUBROVAČKE LJETNE IGRE

Članak 1.

U Pravilniku o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre (»Narodne novine«, broj 58/11) u članku 6. stavku 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/19-01/0016

Urbroj: 532-06-01-01/1-19-1

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.