NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

674

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. iznosi 6.242 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 20. veljače 2019., iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.061 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.248 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.373 kn.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 552-07/19-02/24

Urbroj: 519-04-2-2/1-19-1

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.