NN 42/2019 (26.4.2019.), Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

858

Na temelju članka 150. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O PREHRANI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način organiziranja prehrane, vrste obroka, pravo i iznos subvencije i druga pitanja u vezi s prehranom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

Članak 2.

Pod prehranom pripadnika Oružanih snaga podrazumijeva se osiguranje i organizacija konzumacije obroka u skladu s trajanjem i uvjetima obavljanja službe, prehrambenim normativima i pravima pripadnika Oružanih snaga na način propisan ovim Pravilnikom.

II. NAČIN ORGANIZIRANJA PREHRANE

Članak 3.

(1) Prehrana pripadnika Oružanih snaga provodi se korištenjem usluga ugovornih davatelja usluga prehrane ili vlastitim kapacitetima Oružanih snaga osiguranjem namirnica za samostalnu pripremu obroka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima Oružanih snaga koji obavljaju službene zadaće na lokacijama na kojima nije moguće osigurati prehranu u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, osigurava se isplata novčane naknade za prehranu.

(3) Popis lokacija iz stavka 2. ovoga članka određuje odlukom ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.

III. VRSTE OBROKA

Članak 4.

Vrste obroka u smislu ovoga Pravilnika su: topli obroci, gotovi obroci i dodatni obroci.

Članak 5.

(1) Topli obrok je obrok pripremljen za osiguranje jednoga dijela dnevnih nutritivnih i energetskih potreba pripadnika Oružanih snaga u kojem je barem jedan dio termički obrađen i tako topao poslužen u roku od najviše dva sata.

(2) Topli obroci su: doručak, kadetski doručak, ručak, kadetski ručak, večera, letački obrok prije letenja, letački obrok nakon letenja, roniteljski obrok prije ronjenja i roniteljski obrok nakon ronjenja.

(3) Doručak je dnevni obrok koji se sastoji od napitka, glavne komponente i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 800 kcal do 1000 kcal.

(4) Kadetski doručak je dnevni obrok za kadete koji se sastoji od napitka, glavne komponente i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1000 kcal do 1200 kcal.

(5) Ručak je glavni dnevni obrok, služi se sredinom dana i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate, deserta i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1260 kcal do 1440 kcal odnosno u rasponu od 1100 kcal do 1400 kcal kada desert nije sastavni dio ručka.

(6) Kadetski ručak je glavni dnevni obrok za kadete i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate, deserta i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1500 kcal.

(7) Večera je dnevni obrok koji se sastoji od glavne komponente, salate, deserta i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 900 kcal do 1080 kcal.

(8) Letački obrok prije letenja je obrok za vojne pilote i ostalo letačko osoblje koji zamjenjuje doručak, ručak ili večeru ovisno o planiranom vremenu provedbe letačkih zadaća i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate, deserta ili voća, meda, napitaka, čokolade i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1900 kcal do 2200 kcal.

(9) Letački obrok nakon letenja je obrok za vojne pilote nadzvučnih zrakoplova i sastoji se od mliječnoga napitka, glavne komponente, voća i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1020 kcal do 1170 kcal.

(10) Roniteljski obrok prije ronjenja je obrok za vojne ronitelje koji zamjenjuje doručak, ručak ili večeru ovisno o planiranom vremenu provedbe roniteljskih zadaća i sastoji se od glavne komponente, salate, deserta, voća, napitaka i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1400 kcal.

(11) Roniteljski obrok nakon ronjenja je obrok za vojne ronitelje i sastoji se od glavne komponente, salate, deserta, voća, napitaka i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1400 kcal.

Članak 6.

(1) Gotovi obroci su: kompleti zapakirane hrane, suhi letački obrok, suhi roniteljski obrok, individualni borbeni obrok i obrok za preživljavanje.

(2) Kompleti zapakirane hrane koriste se kao zamjena za najviše dva, a iznimno tri topla dnevna obroka, kada nije moguće ili nije financijski opravdano osiguravati tople obroke.

(3) Sastav kompleta iz stavka 2. ovoga članka po energetskoj vrijednosti odgovara vrsti toploga obroka koji zamjenjuje i ne može se koristiti uzastopno više od dva dana u tjednu.

(4) Suhi letački obrok je zamjena za letački obrok prije letenja i letački obrok nakon letenja i koristi se kada nije moguće ili nije financijski opravdano osiguravati tople letačke obroke.

(5) Suhi roniteljski obrok je zamjena za roniteljski obrok prije ronjenja i roniteljski obrok nakon ronjenja i koristi se kada nije moguće ili nije financijski opravdano osiguravati tople roniteljske obroke.

(6) Individualni borbeni obrok je obrok razvijen prema hrvatskoj vojnoj normi HRVN STANAG 2937 i koristi se za prehranu pripadnika Oružanih snaga u borbenim uvjetima i posebnim situacijama kada nije moguće ili nije financijski opravdano osiguravati ni tople obroke ni komplete zapakirane hrane.

(7) Obrok za preživljavanje je namjenski proizvod razvijen prema hrvatskoj vojnoj normi HRVN STANAG 2937 za borbene i druge zadaće u kojima se mora osigurati preživljavanje pojedinca uz minimalni utrošak energije i vode.

Članak 7.

(1) Minimalni broj vrsta glavnih komponenti toploga obroka određuje se u odnosu na broj korisnika prehrane i vrstu toploga obroka prema sljedećem:

– do 100 planskih korisnika – jedna glavna komponenta doručka, ručka, večere i letačkoga obroka

– više od 100 planskih korisnika – dvije glavne komponente doručka, večere i letačkoga obroka, tri glavne komponente ručka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada iz opravdanih razloga nije moguća priprema različitih vrsta glavnih komponenti zapovjednik vojarne/vojnoga poligona može, na prijedlog davatelja usluga prehrane, odobriti smanjene broja glavnih komponenti toploga obroka.

Članak 8.

(1) Dodatni obroci su: međuobrok, kadetski međuobrok, dodaci u prehrani i prigodni objed.

(2) Međuobrok osigurava se između doručka i ručka i sastoji se od voćnoga soka ili mlijeka, voća i slastica, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 320 kcal do 400 kcal.

(3) Kadetski međuobrok se osigurava između ručka i večere i sastoji se od voća ili mliječnoga proizvoda, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 50 kcal do 150 kcal.

(4) Dodatak I. (D I) je dodatak u prehrani koji se sastoji od toploga napitka (čaj), a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 120 kcal do 150 kcal.

(5) Dodatak II. (D II) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mlijeka ili jogurta ili sličnih mliječnih fermentiranih proizvoda, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 250 kcal do 300 kcal.

(6) Dodatak III. (D III) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mesne komponente i napitka, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 250 kcal do 400 kcal.

(7) Dodatak IV. (D IV) je dodatak u prehrani koji se sastoji od glavne komponente, napitka i kruha, u pravilu se izdaje uz ručak, a ukupna energetska vrijednost mu je u rasponu od 800 kcal do 1100 kcal.

(8) Dodatak V. (D V) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mesne komponente, mlijeka ili vina i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 800 kcal do 1000 kcal.

(9) Prigodni objed je obrok koji se sastoji od glavne tople i/ili hladne komponente, salate, deserta, pića i kruha, a čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1900 kcal do 2200 kcal.

Članak 9.

(1) Međuobrok pripada svim pripadnicima Oružanih snaga kada su obvezni boraviti 24 sata u vojnoj lokaciji i ostvaruju pravo na besplatnu prehranu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Kadetski međuobrok pripada kadetima kada su obvezni boraviti 24 sata u vojnoj lokaciji i građevini i ostvaruju pravo na besplatnu prehranu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Dodatak I. (D I.) pripada pripadnicima Oružanih snaga pri obavljanju vojnih zadaća, taborovanja, sportskih vojnih natjecanja i ostalih službenih aktivnosti na otvorenom na temperaturama ispod 0 °C.

(4) Dodatak II. (D II.) pripada pripadnicima Oružanih snaga kada rade: na delaborizaciji streljiva i ubojitih sredstava, u kotlovnicama i brodskim strojarnicama, u akumulatorskim stanicama, na poslovima s asfaltnom masom, u skladištima pogonskoga goriva, tekućih goriva i maziva te na poslovima provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

(5) Dodatak III. (D III.) pripada pripadnicima Oružanih snaga u dane blagdana, vojnih svečanosti i proslava, dana vojne kapelanije, dana svečane prisege naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju i kadeta te promocije polaznika vojnih škola.

(6) Dodatak IV. (D IV.) pripada pripadnicima Oružanih snaga pri povećanim psihofizičkim naporima prilikom provedbe borbenih zadaća te drugih vojnih zadaća ili službenih aktivnosti: razminiranje i uništavanje ubojitih sredstava, skakanje padobranom, obuka u penjanju, skijanju, planinarenju, sječa šuma, građevinski i inženjerijski radovi, radovi u kamenolomu, podmorničko-protupodmornička djelovanja, obavljanje stražarske službe te provedba intenzivne vojne obuke.

(7) Dodatak V. (D V.) pripada dragovoljnim davateljima krvi.

(8) Prigodni objed koristi se u posebnim prigodama i može se odobriti u dane blagdana u Republici Hrvatskoj, u prigodi obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, dana grana, dana Zapovjedništva za potporu, dana Hrvatskoga vojnog učilišta, dana Zapovjedništva specijalnih snaga, dana pristožernih postrojbi Glavnog stožera Oružanih snaga i u dane drugih vojnih svečanosti i proslava te prilikom posjeta stranih vojnih izaslanstava i državnih dužnosnika.

(9) Nalog za izdavanje dodataka iz stavaka 3., 4., 6. i 7. ovoga članka donosi zapovjednik samostalne bojne ili više razine, a nalog za izdavanje prigodnoga objeda iz stavka 8. ovoga članka donosi zapovjednik grane, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga i zapovjednik pristožerne postrojbe Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 10.

(1) Pripadnicima Oružanih snaga koji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na dva ili više različitih dodataka u prehrani izdaje se samo jedan dodatak i to onaj koji ima jaču kalorijsku i prehrambenu vrijednost, ne računajući dodatak I. (D I.) i dodatak II. (D II.) koji se izdaju bez obzira na druge dodatke iz ovoga Pravilnika.

(2) Prigodni objed, ovisno o vremenu posluživanja, zamjenjuje odgovarajući dnevni obrok (ručak, objed ili večeru).

(3) Pri korištenju prigodnoga objeda ne izdaje se dodatak III. (D III.) i dodatak IV. (D IV.)

Članak 11.

(1) Namirnice za pripremu obroka trebaju udovoljavati standardima tržišne kvalitete u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

(2) Pripremljeni obroci moraju biti zdravstveno ispravni, kvalitetni, primjerenih gustativnih svojstava za dotičnu vrstu hrane te kulinarski pripremljeni na način koji osigurava zadovoljavanje nutritivnih i energetskih potreba konzumenata.

(3) Za prehranu pripadnika Oružanih snaga umjesto pojedinih vrsta toploga obroka mogu se koristiti gotova zamrznuta jela, gotova ohlađena jela, polugotova jela, instant juhe i kruh produljene svježine.

(4) Kod posluživanja toplih obroka koji ne sadrže druge napitke obvezno je osigurati i zdravstveno ispravnu vodu za piće.

IV. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU

Članak 12.

(1) Pravo na besplatnu prehranu imaju vojne osobe, državni službenici i namještenici tijekom vojnih vježbi, funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke u vojnim lokacijama i građevinama, obavljanja dežurstva, stražarske službe, unutarnje službe, operacija potpore miru, operacija odgovora na krize, humanitarnih operacija ili drugih aktivnosti u inozemstvu, rada u terenskim uvjetima i obveznoga smještaja u vojnim lokacijama i građevinama zbog potreba službe, čiji broj i vrsta obroka ovisi o vremenu i uvjetima obavljanja službe.

(2) Vojne osobe smještene u vojnim lokacijama imaju pravo na besplatnu prehranu.

(3) Besplatna prehrana iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva pravo na dnevne obroke (doručak, međuobrok, ručak i večera).

(4) Uvjete obavljanja službe te popis vojnih vježbi, funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke u vojnim lokacijama i građevinama, dežurstva, stražarske i unutarnje službe, radova u terenskim uvjetima i slučajeve obveznoga smještaja u vojnim lokacijama i građevinama zbog potreba službe iz stavka 1. ovoga članka određuje uputom načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 13.

(1) Pripadnici Oružanih snaga kada obavljaju zadaće iz članka 12. ovoga Pravilnika u neprekidnom trajanju od 24 sata ostvaruju pravo na besplatne obroke (doručak, međuobrok, ručak, večera).

(2) Pripadnici Oružanih snaga kada obavljaju zadaće iz članka 12. ovoga Pravilnika dulje od osmosatnoga radnog vremena, ostvaruju pravo na besplatne obroke razmjerno vremenu obavljanja službe i to kako slijedi:

– za osam sati do 12 sati rada i boravka pripada jedan topli obrok: doručak, ručak ili večera

– za 12 sati do 16 sati rada i boravka pripadaju dva topla obroka: doručak i ručak ili ručak i večera ili večera i doručak

– za više od 16 sati rada i boravka pripadaju tri topla obroka: doručak, ručak i večera.

Članak 14.

(1) Pripadnici Oružanih snaga tijekom vojnih vježbi, funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke u terenskim uvjetima unutar osmosatnoga radnog vremena ostvaruju pravo na besplatan ručak.

(2) Pripadnici Oružanih snaga koji za vrijeme funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke obavezno borave u vojnim lokacijama izvan radnoga vremena imaju pravo na tri besplatna obroka (doručak, ručak, večera).

(3) Pripadnici Oružanih snaga koji tijekom vojnih vježbi, funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke nisu obvezni izvan radnoga vremena boraviti u vojnim objektima ostvaruju pravo na besplatne obroke u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Pripadnici Oružanih snaga tijekom obavljanja dežurstva, stražarske službe nadzorno-propusne i protupožarne službe ostvaruju pravo na besplatne dnevne obroke razmjerno radnom vremenu u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Pripadnici Oružanih snaga kada se upućuju u inozemstvo radi sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ostvaruju pravo na besplatnu prehranu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, primjenom međunarodnih sporazuma ili u skladu sa sklopljenim ugovorom s Ministarstvom obrane.

V. PRAVO NA SUBVENCIONIRANU PREHRANU I IZNOS SUBVENCIJE

Članak 17.

(1) Časnici, dočasnici, vojni specijalisti, državni službenici i namještenici koji obavljaju službu u okviru osmosatnoga redovnog vremena imaju pravo na subvencionirani objed u iznosu ugovorene cijene ručka.

(2) Subvencionirani objed podrazumijeva izbor dnevne ponude menija kuhanih obroka sastavljenih od juhe, glavne komponente, salate i kruha te deserta prema propisanoj dinamici podjele.

VI. DRUGA PITANJA U VEZI S PREHRANOM

Članak 18.

(1) U vojnim lokacijama i građevinama može se omogućiti ugovaranje usluga prehrane i ostalih ugostiteljskih djelatnosti za potrebe Oružanih snaga u skladu s važećim propisima.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu se pružiti u vojnim kuhinjama, restoranima, kantinama i drugim odgovarajućim prostorima u skladu sa zahtjevima Oružanih snaga.

Članak 19.

Vrsta i izbor jela prilagođava se intenzitetu aktivnosti koju provode pripadnici Oružanih snaga, godišnjem dobu i sezonskim namirnicama, podneblju i temperaturi te kulturološkim i vjerskim prehrambenim navikama.

Članak 20.

(1) Zdravstvenu ispravnost hrane potrebno je osigurati u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, pri čemu se pružatelji usluga prehrane moraju pridržavati odredaba propisa o hrani.

(2) Odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane snose pružatelji usluga prehrane.

(3) Hrana mora udovoljavati propisanim uvjetima koji se odnose na fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorna svojstva te sastav hrane, oblik i vrstu pakovina.

(4) Objekti i prostori za pripremu i podjelu hrane moraju udovoljavati propisanim minimalnim tehničkim uvjetima, posjedovati adekvatnu opremu za pripremanje hrane te imati implementiran sustav samokontrole koji se temelji na HACCP načelima.

(5) Objekti i prostori za pripremu i podjelu hrane, postupak proizvodnje hrane, transport, čuvanje (skladištenje), obrada hrane te priprema i podjela gotovih obroka moraju biti nadzirani od nadležnih inspekcijskih tijela, u skladu s nadležnostima definiranim propisima o službenim kontrolama koje se provode u cilju verifikacije sukladnosti poslovanja s hranom.

(6) Korisnik usluga prehrane zadržava pravo kontrole po elementima iz prethodnoga stavka kao i kontrole pridržavanja ugovorene kakvoće i normativa hrane putem svojih ovlaštenih predstavnika.

(7) Ovlašteni stručni predstavnici korisnika usluge imaju pravo izuzeti službene uzorke hrane za provedbu analiza i/ili ponovnih analiza u cilju kontrole zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane.

(8) U okviru ručka iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika i subvencioniranoga objeda iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu se kombinirati pojedine sastavnice iz ponude dnevnih menija odnosno može se koristiti odgovarajući suhi komplet zapakirane hrane.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Preporučene prehrambene standarde i normative, kriterije za planiranje svih vrsta obroka, način pripremanja jela, vrste namirnica za pripremu obroka i jelovnike, uputu za stjecanje navika zdrave prehrane, uputu o tehnikama pripreme zdravih obroka te ostale standarde u svezi s prehranom propisuje pomoćnik ministra obrane nadležan za materijalne resurse posebnom uputom o prehrani pripadnika Oružanih snaga u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Način ostvarivanja prava, iznos i ostala pitanja u vezi s isplatom novčane naknade u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uredit će se posebnom odlukom ministra obrane.

(3) Pravo na isplatu novčane naknade iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se rješenjem koje donosi čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za donošenje akata o ostvarivanju materijalnih i drugih prava.

Članak 22.

Do stupanja na snagu provedbenih akata kojima će se urediti provedba odredbi ovoga Pravilnika ostaju na snazi provedbeni akti kojima se uređuje ovo područje.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 131/13, 36/15, 51/15 i 121/16).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. svibnja 2019.

Klasa: 803-05/19-02/1
Urbroj: 512-01-19-17
Zagreb, 19. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.