NN 55/2019 (31.5.2019.), Ispravak Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

MINISTARSTVO KULTURE

1058

Nakon izvršene usporedbe s dostavljenim izvornim tekstom utvrđena je pogreška u objavljenom Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 49 od 15. svibnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA

U Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (»Narodne novine«, broj 49/19), u članku 10., iza podstavka 5. briše se točka i dodaje podstavak 6. koji glasi: » – na kraju kalendarske godine dostaviti nadležnom konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture podatke o broju obavljenih ronjenja na pojedinom zaštićenom području – zoni.«.

Klasa: 612-08/19-01/0125

Urbroj: 532-06-01-01/4-19-5

Zagreb, 27. svibnja 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.