NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju

HRVATSKI SABOR

1395

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2019. donio je

ODLUKU

O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »SEA GUARDIAN« U SREDOZEMLJU

I.

U operaciju potpore miru »SEA GUARDIAN« u Sredozemlju upućuje se u 2019. godini do 50 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske brodom Hrvatske ratne mornarice.

II.

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da nakon završetka sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru iz točke I. ove Odluke podnese izvješće Hrvatskome saboru.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/102

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.