NN 99/2019 (18.10.2019.), Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2019.

Državni zavod za statistiku

1997

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U RUJNU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2019. u odnosu na kolovoz 2019. iznosi 100,8.

Klasa: 957-04/19-01/1

Urbroj: 555-06-06-01-19-20

Zagreb, 16. listopada 2019.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.