NN 106/2019 (6.11.2019.), Uredba o visini minimalne plaće

Vlada Republike Hrvatske

2114

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-03/89

Urbroj: 50301-25/27-19-1

Zagreb, 31. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.