NN 108/2019 (8.11.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2183

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18. i 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19. i 94/19.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 42/18., 47/18 – ispravak, 63/18., 98/18., 106/18., 15/19., 26/19., 51/19., 69/19. i 97/19.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L04AA29 171tofacitinibXeljanztbl. film obl. 56x5 mg
L04AA29 172tofacitinibXeljanztbl. film obl. 56x10 mg
L04AC05 061ustekinumabStelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x45 mg/0,5 ml
L04AC05 062ustekinumabStelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x90 mg/1 ml
L04AC13 061iksekizumabTaltzotop. za inj. brizg. napunj. 1x80 mg/ml
L04AC16 061guselkumabTremfyaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mg/ml
L04AC18 071risankizumabSkyriziotop. za inj., štrc. napunj. 2x75 mg/0,83 ml«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine.

Klasa: 025-04/19-01/244

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 24. listopada 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.