NN 110/2019 (15.11.2019.), Ispravak Pravilnika o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska

MINISTARSTVO KULTURE

2231

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 104 od 30. listopada 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O STATUSU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNOG DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK – HRVATSKA

U članku 10. Pravilnika o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (»Narodne novine«, broj 104/19), umjesto riječi: »Zakona«, treba stajati riječ: »Pravilnika«.

Klasa: 612-03/19-01/0147

Urbroj: 532-06-01-01/1-19-3

Zagreb, 6. studenoga 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.