NN 112/2019 (20.11.2019.), Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

2243

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Raspisuju se izbori za Predsjednika Republike Hrvatske.

II.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 22. prosinca 2019. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 21. studenoga 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-04/448

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.