NN 124/2019 (18.12.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Hrvatska obrtnička komora

2484

Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 106/2014, 84/2016, 21/2018), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 4. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

U Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (»Narodne novine« broj 141/2015) u članku 6. u stavku 1. postotak »2%« zamjenjuje se postotkom »1,9%«.

Članak 2.

Članak 10. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Broj: 1-103-5884/6-11-2019
Zagreb, 10. prosinca 2019.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.