NN 7/2020 (17.1.2020.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Hrvatskoga sabora

91

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj: 29/19 i 98/19.), članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj: 24/11., 61/11., 27/13., 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj: 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

Dio sredstava za rad političkih stranaka u 2020. godini osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u iznosu od 58.515.336,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima koji su izabrani s nezavisnih lista.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika i nezavisnim zastupnicima u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika.

II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za rad u 2020. godini raspoređuju se sredstva:

1. Hrvatska demokratska zajednica
(46 zastupnika i 11 zastupnica)22.119.330,00 kuna
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske
(33 zastupnika i 5 zastupnica)14.657.387,35 kuna
3. Most nezavisnih lista
(11 zastupnika i 3 zastupnice)5.444.172,45 kuna
4. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(3 zastupnika i 6 zastupnica)3.654.829,05 kuna
5. Hrvatska seljačka stranka
(4 zastupnika i 1 zastupnica)1.941.627,93 kuna
6. Živi zid
(3 zastupnika)1.142.134,08 kuna
7. Istarski demokratski sabor
(3 zastupnika)1.142.134,08 kuna
8. Samostalna demokratska srpska stranka
(3 zastupnika)1.142.134,08 kuna
9. Promijenimo Hrvatsku
(2 zastupnika)761.422,72 kuna
10. Hrvatska demokršćanska stranka
(2 zastupnika)761.422,72 kuna
11. Hrvatska stranka umirovljenika
(2 zastupnika)761.422,72 kuna
12. Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
13. Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
14. Stranka narodnog i građanskog aktivizma
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
15. Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
16. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
17. Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
18. Abeceda demokracije
(1 zastupnik)380.711,36 kuna
19. Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica)418.782,50 kuna
20. Željko Glasnović
(nezavisni zastupnik)380.711,36 kuna
21. Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik)380.711,36 kuna
22. Furio Radin
(nezavisni zastupnik)380.711,36 kuna
23. Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik)380.711,36 kuna
24. Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik)380.711,36 kuna.III.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih zastupnika tromjesečno i to:

1. Hrvatska demokratska zajednica
(46 zastupnika i 11 zastupnica)5.529.832,50 kuna
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske
(33 zastupnika i 5 zastupnica)3.664.346,84 kuna
3. Most nezavisnih lista
(11 zastupnika i 3 zastupnice)1.361.043,11 kuna
4. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
(3 zastupnika i 6 zastupnica)913.707,26 kuna
5. Hrvatska seljačka stranka
(4 zastupnika i 1 zastupnica)485.406,98 kuna
6. Živi zid
(3 zastupnika)285.533,52 kuna
7. Istarski demokratski sabor
(3 zastupnika)285.533,52 kuna
8. Samostalna demokratska srpska stranka
(3 zastupnika)285.533,52 kuna
9. Promijenimo Hrvatsku
(2 zastupnika)190.355,68 kuna
10. Hrvatska demokršćanska stranka
(2 zastupnika)190.355,68 kuna
11. Hrvatska stranka umirovljenika
(2 zastupnika)190.355,68 kuna
12. Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
13. Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
14. Stranka narodnog i građanskog aktivizma
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
15. Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
16. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
17. Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
18. Abeceda demokracije
(1 zastupnik)95.177,84 kuna
19. Ermina Lekaj-Prljaskaj
(nezavisna zastupnica)104.695,62 kuna
20. Željko Glasnović
(nezavisni zastupnik)95.177,84 kuna
21. Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik)95.177,84 kuna
22. Furio Radin
(nezavisni zastupnik)95.177,84 kuna
23. Vladimir Bilek
(nezavisni zastupnik)95.177,84 kuna
24. Veljko Kajtazi
(nezavisni zastupnik)95.177,84 kuna.


IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/20-01/01
Urbroj: 6521-1-20-01
Zagreb, 15. siječnja 2020.

Predsjednik
Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav
akademik Željko Reiner, v. r.