NN 9/2020 (22.1.2020.), Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019.

Državni zavod za statistiku

176

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. iznosi 99,9.

Klasa: 957-04/20-01/1
Urbroj: 555-06-06-01-20-2
Zagreb, 16. siječnja 2020.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.