NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Zajedno za Zagreb«

Vlada Republike Hrvatske

750

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O OTVARANJU RAČUNA ZA DONACIJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA U AKCIJI »ZAJEDNO ZA ZAGREB«

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je da se putem računa državnog proračuna Republike Hrvatske u akciji »Zajedno za Zagreb« primaju uplate doniranih financijskih sredstava namijenjenih za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici.

II.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:

HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske

s pozivom na broj odobrenja: HR68 5371 – OIB uplatitelja.

III.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):

Hrvatska narodna banka,

Trg hrvatskih velikana 3

Zagreb 10000, Hrvatska

BIC (SWIFT) CODE BANKE:

NAZIV I ADRESA PRIMATELJA

PLAĆANJA:

Ministarstvo financija Republike
Hrvatske, Katančićeva 5, 10000
Zagreb, Hrvatska

Broj računa:

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Referenca plaćanja:

Croatian National Bank,
Trg hrvatskih velikana 3
Zagreb 10000, Hrvatska

NBHRHR2XXXX

BENEFICIARY NAME AND ADDRESS:

Republic of Croatia – Ministry of Finance, Katanciceva 5
10000 Zagreb, Croatia

Bank account number:

Remittance info – remarks:

Together for Zagreb


IV.

Zadužuje se Ministarstvo financija za praćenje namjenskog trošenja doniranih financijskih sredstava prikupljenih putem računa iz točaka II. i III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/110

Urbroj: 50301/25-05-20-3

Zagreb, 24. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.