NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

762

Na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

ODLUKU

O NAMJENI KORIŠTENJA SREDSTAVA I ODGODI PLAĆANJA NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena korištenja sredstava i odgoda plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a slijedom Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01.

II.

U svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja radnika u zaposlenosti neutrošena sredstva novčane naknade u iznosu od 300.000.000 kuna koriste se za isplatu minimalne plaće u okviru provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Minimalna plaća iz stavka 1. ove točke isplatit će se u neto iznosu od 3.250 kuna za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost produženja isplate za naredna 3 mjeseca.

III.

Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođene obveze iz stavka 1. ove točke mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate iz stavka 2. ove točke ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/10

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-1

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.