NN 41/2020 (3.4.2020.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

HRVATSKI SABOR

880

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 127 od 27. prosinca 2019. to se daje

ISPRAVAK ZAKONA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

U članku 34. u dodanom članku 88.a stavku 2. riječi koje glase: »članka 29. podstavka 15.« trebaju glasiti: »članka 81. stavka 2. podstavka 15.«.

Klasa: 311-01/20-01/01

Zagreb, 1. travnja 2020.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.