NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

1034

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2020. GODINI

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, rasporedit će se financijska sredstva u iznosu od 43.395.000,00 kuna.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 117/19), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, računi: 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 3811 Tekuće donacije u novcu (izvor 41), u ukupnom iznosu od 43.395.000,00 kuna raspoređuju se za sljedeće namjene:

RačunIznos u knNamjena
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna60.000,00

1. Lipovljanski susreti 2020.

2. Večer nacionalnih manjina 2020., Bjelovar

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna840.000,00Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina – Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
3811 Tekuće donacije u novcu41.995.000,00

1. Programi kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) udruga i ustanova nacionalnih manjina

2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma Republike Hrvatske i Republike Mađarske (nositelj Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje)

3. Financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (nositelji Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i Unione Italiana, Rijeka)

Ukupno43.395.000,00


III.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2020. godinu na računu 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 60.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

NamjenaOdobreni iznos u kn
Lipovljanski susreti 2020., Lipovljani30.000,00
Večer nacionalnih manjina 2020., Bjelovar30.000,00


IV.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2020. godinu na računu 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina koriste se za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i nisu dio sredstava tekućih donacija raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Ova sredstva dodjeljuju se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna za 2020. godinu za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autono­mije.

V.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za 2020. godinu na računu 3811 Tekuće donacije u novcu u aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina u iznosu od 41.995.000,00 kuna raspoređuju se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) i programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, kako slijedi:

NACIONALNA MANJINA

UDRUGA ILI USTANOVA NACIONALNE MANJINE

Područje kulturne autonomije

Naziv programa

Odobreni iznos u kn


I. ALBANCI


1. UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB – ukupno563.000,00


1.0. UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB – bez članica403.000,00
Informiranje
– Informatori – brojeva: 12, A4, 36 str., fotografije c/b, naklada: 1500300.000,00
Izdavaštvo
– Në kërkim të historisë mesjetare Arbërore, prof. dr. Jahja Drançolli, A5, str.: 515, naklada: 150040.000,00
Kulturne manifestacije
– Godišnjica smrti prof. dr. Milana Shufflaya (1879-1931) – Zagreb5.000,00
– Dani albanske kulture – Zagreb35.000,00
– Dani sjećanja na poginule Albance branitelje Hrvatske u Domovinskom ratu – Zagreb, Vukovar, Bogdanovci10.000,00
– Albanski nacionalni preporod – Novinarski dom, Zagreb5.000,00
– Prikazivanje albanskih filmova – Zagreb5.000,00
– Život i djelo Agneze (Gon×he) Boja×hiu – Majka Terezija – Zagreb3.000,00


1.1. ZAJEDNICA ALBANACA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, ZAGREB45.000,00
Izdavaštvo
– »Rušenje etničkih granica«, dr. Martin Berishaj, A5, str.: 500, naklada: 1.000 komada30.000,00
Kulturne manifestacije
– Sjećanje na prof. dr. sc. Zef Mirdita – Hrvatski institut za povijest, Zagreb5.000,00
– Dani albanske kulture: izložba slika – Zagreb10.000,00


1.2. ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA60.000,00
Izdavaštvo
– Perralla dhe tregime per femije, Merita Ho×ha, str.: 130, naklada: 50020.000,00
Kulturni amaterizam

– Djeca i mladi

– Folklorna skupina »Perlat«

25.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture – Pula15.000,00


1.3. ZAJEDNICA ALBANACA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAC35.000,00
Kulturni amaterizam
– Dječje albansko folklorno društvo20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture, tradicije, folklora i kuhinje – Zorin dom, Karlovac10.000,00
– Okrugli stol – integracija Albanaca u Karlovačkoj županiji – Albanski kulturni dom, Karlovac5.000,00


1.4. ZAJEDNICA ALBANACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, SPLIT20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture – Split15.000,00
– Okrugli stol »Integracija Albanaca u Splitsko-dalmatinskoj županiji« – Split5.000,00


2. ALBANSKO DRAMSKO DRUŠTVO U HRVATSKOJ »MERGIMTARI«, ZAGREB50.000,00
Kulturni amaterizam

– Predstava drame »Xhepat bosh/Prazni džepovi«

– Drama »Nje burre midis dy grave/Muškarac i dvije žene«

50.000,00


3. ALBANSKO KULTURNO DRUŠTVO HRVATSKE »SHKËNDIJA«, ZAGREB170.000,00
Kulturni amaterizam
– Kulturni amaterizam – glazbena i folklorna sekcija130.000,00
Kulturne manifestacije
– 60. godišnjica Albanskog kulturnog društva Shkendija20.000,00
– Dani kulture albanske nacionalne manjine20.000,00


4. DRUŠTVO ALBANSKIH UMJETNIKA HRVATSKE – DEA, ZAGREB52.000,00
Izdavaštvo
– Špica, Ljiljana Koci, 16,5×24 cm, str.: 160, naklada: 50025.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturna raznolikost – Zagreb15.000,00
– Istaknute albanske žene – Zagreb7.000,00
– Promocija knjige poezije »Špica« Llilli Koci – Zagreb5.000,00


5. KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE »KRALJICA TEUTA«, ZAGREB137.000,00
Informiranje
– Iliria – časopis za ženu i obitelj – brojeva: 2, A4, 40 str., color, naklada: 50070.000,00
– Web-stranica časopisa Ilirije7.000,00
Kulturni amaterizam
– Plesna grupa Ilirke40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani Kraljice Teute 2020. – Zagreb20.000,00
6. UDRUGA ALBANSKIH ŽENA ZAGREBA »DRITA«, ZAGREB20.000,00
Kulturne manifestacije
– Ciklus Uspješne Albanke – Knjižnica Bogdan Ogrizović, Zagreb20.000,00


7. ZAJEDNICA ALBANACA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA70.000,00
Izdavaštvo
– Predsjednički pregled albanske dijaspore (Veshtrim presidencial mbi diasporen shqiptare), dr. sc. Dashnim Hebibi i dr. sc. Jeton Arifi, 25×30 cm, str.: 300, naklada: 50020.000,00
– Prijenosna Domovina (Atdheu portativ), dr. sc. Dasnim Hebibi, 25×30 cm, str.: 400, naklada: 50020.000,00
Kulturni amaterizam
– Kazališna predstava »Zlatna lopata«15.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani albanske kulture – Rijeka15.000,00
  
UKUPNO ALBANCI1.062.000,00
  
II. BOŠNJACI


1. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA BUZET65.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina »Buzetski biseri«50.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani bošnjačke kulture Buzet 2020. – Buzet15.000,00


2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, SISAK87.000,00
Kulturni amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Sevde« BNZ GS I SMŽ45.000,00
Kulturne manifestacije
– »19. sisački bajramski koncert« – Dom kulture Sisak12.000,00
– »10. amaterski festival pjesme sevdalinke« – Dom kulture Sisak20.000,00
– »Festival bošnjačke kulture i kuhinje« – Dom kulture Sisak10.000,00


3. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, ZAGREB115.000,00
Informiranje
– Bošnjački glas – brojeva: 6, A4, 40-50 str., c/b, korice četiri boje, naklada: 850100.000,00
Kulturne manifestacije
– Medijska pismenost bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj – Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar, Sisak i Karlovac15.000,00


4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PULE45.000,00
Kulturne manifestacije
– 6. susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe – Dom hrvatskih branitelja Pula30.000,00
– Srebrenica 25 – ulice i trgovi grada Pule i Istarske županije15.000,00
5. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ROVINJ27.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan bošnjačke kulture i tradicije u gradu Rovinju – Rovigno – Rovinj20.000,00
Sjećanje na genocid »Srebrenica« – da se nikad ne zaboravi i niti jednom narodu ne dogodi – Rovinj – Rovigno7.000,00


6. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU, ZAGREB315.000,00
Informiranje
– Bošnjačka pismohrana – brojeva: 1, 16,8×23,5 cm, 350 str., c/b, naklada: 700170.000,00
Izdavaštvo
– Bosanskohercegovačka prezimena III, Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić, A5, str.: 350, naklada: 50030.000,00
– Božanske duše, Mehmed Sadović Hadžibegović, 203×127 mm, str.: 100, naklada: 50020.000,00
Kulturni amaterizam
– Etno skupina Bosana70.000,00
Kulturne manifestacije
– Bajramski koncert – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb10.000,00
– »Nitko da ne dođe do prijatelj drag« – XIII. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb15.000,00


7. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU, RIJEKA30.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor Sevdalije

– Folklorna grupa BNZ-a »Riječki biseri«

30.000,00


8. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE, ZADAR75.000,00
Kulturni amaterizam
– Kulturno-umjetničko društvo BNZZŽ, folklorna sekcija i mješoviti hor »Šeher«25.000,00
Kulturne manifestacije
– Bajramsko sijelo – Zadar20.000,00
– Međunarodni dani kulturne raznolikosti – Zadar10.000,00
– Dani bošnjačke kulture – Narodni muzej, Zadar10.000,00
– Srebrenica – da se nikad ne zaboravi – Zadar10.000,00


9. BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE »PREPOROD« DUBROVNIK50.000,00
Izdavaštvo
– Zavičaj mog ćeifa i kismeta, Kemal Tursunović – Zmaj, 25×17 cm, str.: 300, naklada: 20025.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor »Dubrovački zumbuli«

– Radionica tečaja plesa i narodnih kola BiH

– Likovna radionica – slikarstvo

25.000,00


10. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »LJILJAN« DRENOVCI, RAJEVO SELO90.000,00
Kulturni amaterizam
– Tradicijski plesovi bošnjačke nacionalne manjine90.000,00
11. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »NUR« SISAK150.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Glazbena sekcija

– Etno klub

130.000,00
Kulturne manifestacije
– S Nurom u srcu – 15 godina rada društva – Dom INA RNS, Sisak10.000,00
– U meraku i po istilahu – večer sevdaha posvećena Zaimu Imamoviću – Kazalište 21, Sisak10.000,00


12. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SEVDAH« ZAGREB137.000,00
Kulturni amaterizam

– Njegovanje narodnih običaja i plesova – folklorni ansambl

– Dječji pjevački zbor

– Dramski studio dječja scena

100.000,00
Kulturne manifestacije
– XIV. godišnji koncert BKUD-a »Sevdah« Zagreb – Centar za kulturu Trešnjevka ili Mala dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb10.000,00
– V. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka Grada Zagreba – Centar za kulturu Trešnjevka ili Mala dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb7.000,00
– Seminar za rukovoditelje bošnjačkih folklornih ansambala i muzičke korepetitore – Sportska dvorana Islamske gimnazije »Dr. Ahmed Smajlović«, Zagreb10.000,00
– Izložba i revija narodne nošnje – Kino Europa, KC »Pešćenica«, Mala dvorana Vatroslava Lisinskog, Islamski centar, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb10.000,00


13. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE »PREPOROD«, ZAGREB610.000,00
Informiranje
– Behar – brojeva: 6, A3, 32 str., c/b, dvobojno, naklada: 1000160.000,00
– Preporodov Journal – brojeva: 6, A4, c/b, dvobojno, naklada: 1000260.000,00
– Jasmin – brojeva: 2, A4, 24 str., color, naklada: 50025.000,00
Izdavaštvo
– Jesen u mojoj kasabi (izabrane pripovijesti), Zija Dizdarević, 12,5×23 cm, str.: 150, naklada: 50025.000,00
– Raskrivanje spornih vela, Enes Karić, 14×21 cm, str.: 270, naklada: 50025.000,00
– Kalemi i biljezi, studije o književnosti, Almir Bašović, 14×21 cm, str.: 180, naklada: 50025.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor Bulbuli70.000,00
Kulturne manifestacije
– XXV. bošnjačke riječi – Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Novinarski dom, Islamski Centar, Zagreb10.000,00
– Obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici – Hrvatski Sabor, Novinarski dom, Zagreb10.000,00
14. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA »PREPOROD« SPLIT40.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor »Sevdah«

– Bošnjačka kultura u Splitu

– Drama »Nije lako ljudima sa psima niti psima s ljudima«

40.000,00


15. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »BOSNA« ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA110.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklor, glazba i recitacija80.000,00
Kulturne manifestacije
– Bošnjačko sijelo,večer folklora i sevdaha – Pula30.000,00


16. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »KRŠANSKI LJILJANI«, POTPIĆAN50.000,00
Kulturni amaterizam
– Uvježbavanje folklora i napjeva te korištenje narodnih nošnji30.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra istarskih KUD-ova – Potpićan20.000,00


17. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, PULA55.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Festival bošnjačke kulture u Istri – Pula40.000,00
– Bosna i Hercegovina na putu u Europsku uniju, perspektive i izazovi »Društveno-historijski, politički i kulturološki aspekti« – Dom hrvatskih branitelja, Pula15.000,00


18. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA VODNJAN25.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival bošnjačke kulture u Vodnjanu – Vodnjan25.000,00


19. SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA HRVATSKE – SABAH, ZAGREB405.000,00
Informiranje
– SABAH info – brojeva: 10, A4, 32 str., fotografije 10×15 cm u boji, sve u boji, naklada: 2000250.000,00
Izdavaštvo
– Faktografija Bošnjaka u Istri, Mehmed Džekić, A4, str.: 400, naklada: 50030.000,00
Kulturne manifestacije
– XIII. Smotra folklornog stvaralaštva Bošnjaka u RH – POU »A. Babić«, Kazališna dvorana, Umag80.000,00
– »Da se nikad ne zaboravi« – Srebrenica, BiH – Srebrenica, Potočari, BiH30.000,00
– Okrugli stol – stručni skup »Bošnjaci u RH« – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije; Sisak15.000,00


20. UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA55.000,00
Kulturne manifestacije
– Srebrenica svijetom hodi – Rijeka30.000,00
– Likovno-poetski susreti manjina – Rijeka15.000,00
– Kultura sjećanja – Rijeka10.000,00
  
UKUPNO BOŠNJACI2.536.000,00
  
III. BUGARI


1. NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB130.000,00
Informiranje
– Časopis« Rodna riječ« – brojeva: 4, 28,5×21 cm.; 40 str.; full color, naklada: 350105.000,00
Izdavaštvo
– Mojih 20 godina novinarskog rada u Hrvatskoj, Diana Glasnova, 14×20 cm., str.: 250, naklada: 20025.000,00
  
UKUPNO BUGARI130.000,00


IV. CRNOGORCI


1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB – ukupno700.000,00


1.0. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB – bez članica360.000,00
Informiranje
– Crnogorski Glasnik – brojeva: 6, A4, 48-56 str., naslovnica u boji, ful color (4 stranice), naklada: 1000160.000,00
Izdavaštvo
– Doba države, prof. dr. sc. Dragutin Lalović, 15×21 cm, str.: 315, naklada: 35025.000,00
– Crnogorska politika, Rade Bojović, 15×21 cm, str.: 290, naklada: 35025.000,00
– Za jednom kapi čistog života, dr. sc. Goran Sekulović, 10×20 cm, str.: 120, naklada: 35020.000,00
– Blagi dani, dr. sc. Lidija Vukčević, 14×21 cm, str.: 110, naklada: 35025.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani crnogorske kulture – Čudotvorac cetinjski – Muzej Mimara, Zagreb60.000,00
– Dani crnogorske kulture – Izložba Milutin Obradović – Galerija Kristofora Stankovića, Zagreb25.000,00
– Dani crnogorske kulture – Dani crnogorskog filma – Crnogorski dom Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Umag, Beli Manastir20.000,00


1.1. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »BUJŠTINA«, UMAG31.000,00
Kulturni amaterizam
– Dramsko literarna sekcija20.000,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorski śednik – Zajednica Talijana Umag4.000,00
– Crnogorsko veče u Umagu – Kazališna dvorana »Ante Babić«, Umag5.000,00
– Književno veče – Gradska knjižnica Umag2.000,00
1.2. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE »MONTENEGRO«, ZAGREB142.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Montenegro«75.000,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorsko veče u Zagrebu – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb7.000,00
– Izložbena djelatnost – Crnogorski dom, Zagreb10.000,00
– Lučindanski susreti 2020 – Studentski centar, Zagreb20.000,00
– Program obilježavanja 30 godina Društva »Montenegro« – Muzej Mimara, Zagreb20.000,00
– Dokumentarni film u Crnogorskom domu – Crnogorski dom, Zagreb10.000,00


1.3. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA »PEROJ 1657«, PEROJ29.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka sekcija

– Folklorna sekcija

17.000,00
Kulturne manifestacije
– 363. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj – Perojska fešta – Peroj12.000,00


1.4. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA75.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Montenegri« i likovne izložbe60.000,00
Kulturne manifestacije
– Petrovdanski sabor – Park Golubinjak, Lokve15.000,00


1.5. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT63.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor Zajednice Crnogoraca Split »Crnogorske zore«43.000,00
Kulturne manifestacije
– Crnogorsko veče – Gradsko kazalište mladih, Split20.000,00


2. SAVEZ CRNOGORACA HRVATSKE, RIJEKA34.000,00
Kulturne manifestacije
– Književne večeri književnika, pjesnika i spisatelja članova crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj – Trsatska gradina, Rijeka15.000,00
– Prezentacija knjiga o etno posebnostima crnogorskog naroda i o crnogorskoj narodnoj nošnji – Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik, Savez CH, Rijeka4.000,00
– Četiri izložbe suvremene crnogorske umjetnosti – Rijeka, Zagreb, Pula15.000,00
  
UKUPNO CRNOGORCI734.000,00
  
V. ČESI


1. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ukupno1.925.500,00


1.0. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ – bez članica698.000,00
Izdavaštvo
– První krajanská učitelka Slávka Žukovićová-Máchová, Vjenceslav Herout, 14,5×20,5 cm, str.: 128, naklada: 25036.000,00
– 111 let České besedy Daruvar, Libuše Stranjik, 22×22 cm, str.: 144, naklada: 25034.000,00
Kulturni amaterizam

– Klub likovnih umjetnika

– Klub literarnog stvaralaštva

10.000,00
Kulturne manifestacije
– Žetvene svečanosti – Dožinky – Daruvar193.000,00
– Etno dan – Ivanovo Selo53.000,00
– Naše jaro – smotra dječjeg stvaralaštva – Doljani, Končanica, Daruvar75.000,00
– Smotra kazališta – Ljudevit Selo, Daruvar77.000,00
– Smotra puhačkih orkestara – Daruvarski Brestovac65.000,00
– Smotra zborova – Prekopakra, Lipovljani, Rijeka95.000,00
– Smotra glazbenih skupina – Osijek60.000,00


1.1. ČEŠKA BESEDA BJELIŠEVAC37.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita pjevačka skupina

– Muška pjevačka skupina

– Kazališna skupina

– Folklorna skupina

27.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. godišnjica obnove udruge i Dan češke kulture – Bjeliševac10.000,00


1.2. ČEŠKA BESEDA DARUVAR68.000,00
Kulturni amaterizam

– Orkestar i pjevačice – Holubička

– Kazališna sekcija Češke besede Daruvar

– Ženski pjevački zbor Češke besede Daruvar

– Knjižnica Frante Buriana Češke besede Daruvar

– Skupina kreativnog stvaralaštva

– Folklorni ansambl Holubička Češke besede Daruvar

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dožinkove dozvuky – Češki dom, Daruvar8.000,00


1.3. ČEŠKA BESEDA DARUVARSKI BRESTOVAC44.000,00
Kulturni amaterizam

– Kreativno-gastronomska skupina

– Pjevačka skupina – Konvalínky

– Folklorna skupina – Korálky

– Tradicionalna češka limena glazba – Dechovka

– Puhački orkestar Daruvarskog Brestovca i Končanice

– Glazbeni ansambl

36.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Daruvarski Brestovac – Daruvarski Brestovac8.000,00


1.4. ČEŠKA BESEDA DOLJANI62.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska grupa – odrasli i dječja

– Glazbena grupa – limena glazba

– Pjevačka skupina i instrumentalni sastav

– Folklorne grupe

54.000,00
Kulturne manifestacije
– Kuharski vitraž – Dani češke kulture – Doljani, Daruvar8.000,00
1.5. ČEŠKA BESEDA DONJI SREĐANI14.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka sekcija

– Dramska sekcija

14.000,00


1.6. ČEŠKA BESEDA GOLUBINJAK22.500,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Dramska sekcija

17.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dječja olimpijada – Golubinjak, Dežanovac5.000,00


1.7. ČEŠKA BESEDA GORNJI DARUVAR43.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena skupina

– Kazališna skupina

– Tradicionalna i kreativna skupina

– Pjevačka skupina

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Dani bramboraka – Mjesni dom i igralište Gornji Daruvar, Daruvar8.000,00


1.8. ČEŠKA BESEDA GRADA GAREŠNICA33.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Glazbena skupina

– Kazališna skupina »Nazdar«

– Kreativna skupina

28.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Hrvatski dom u Garešnici5.000,00


1.9. ČEŠKA BESEDA GRADA GRUBIŠNO POLJE31.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena skupina – Čtyřlístek

– Kreativno-gastronomska skupina

– Kazališna skupina Jaro

– Pjevačka skupina – Červená růžička

– Plesna skupina Čtyřy páry

27.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture Grada Grubišno Polje – Grubišno Polje4.000,00


1.10. ČEŠKA BESEDA HERCEGOVAC49.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupina »Pampelišky«

– Plesna skupina »Svetlušky«

– Plesna skupina »Manželsky pari«

– Glazbena skupina »Puhački orkestar«

39.000,00
Kulturne manifestacije
– Proslava 100. obljetnice postojanja Češke besede Hercegovac – Masarykov dom, Hercegovac10.000,00


1.11. ČEŠKA BESEDA IVANOVO SELO35.000,00
Kulturni amaterizam

– Puhački orkestar

– Folklorna skupina

35.000,00
1.12. ČEŠKA BESEDA JAZVENIK21.500,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Pjevačka skupina

16.500,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Sela, Jazvenik5.000,00


1.13. ČEŠKA BESEDA KAPTOL53.000,00
Kulturni amaterizam

– Mala folklorna skupina »Červena sukinka«

– Srednja folklorna skupina »Červena sukinka«

– Odrasla folklorna skupina »Červena sukinka«

– Pjevačka skupina »Zlate udoli«

– Glazbena skupina »Bohemia«

48.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan otvorenih vrata Češke besede Kaptol i Dan češke kulture – Dom Češke besede, Kaptol5.000,00


1.14. ČEŠKA BESEDA KONČANICA65.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija

– Folklorna sekcija

– Pjevačka skupina

57.000,00
Kulturne manifestacije
– Končenické hody 2020 – Končanica8.000,00


1.15. ČEŠKA BESEDA LJUDEVIT SELO55.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka sekcija Lipovecka devčata

– Kreativna sekcija Ružičky

– Dramska sekcija

– Limena glazba

– Plesna sekcija Perličky

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje jubilarne godišnjice Češke besede Ljudevit Selo – Ljudevit Selo, Daruvar5.000,00


1.16. ČEŠKA BESEDA MEĐURIĆ40.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina

– Odrasla folklorna skupina

– Pjevačka skupina

– Glazbena skupina

– Puhački orkestar

30.000,00
Kulturne manifestacije
– 100. godišnjica djelovanja Češke besede Međurić – Narodni dom, Međurić10.000,00


1.17. ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI33.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Ženska pjevačka skupina

– Glazbena skupina

– Kreativno-literarna skupina

– Dječja skupina

28.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture u Lipovljanima – Društveni dom, Lipovljani5.000,00


1.18. ČEŠKA BESEDA OSIJEK42.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Likovna skupina

– Glazbena skupina

– Etno skupina

34.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture: Likovna kolonija i kulturno-umjetnički program, Posviceni, Božićni koncert – Hrvatski dom, Tenja8.000,00


1.19. ČEŠKA BESEDA PREKOPAKRA40.000,00
Kulturni amaterizam

– Mladi glazbenici

– Mješoviti pjevački zbor

– Odrasla folklorna skupina Usmev

– Glazbena skupina

– Dječja folklorna skupina

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Knedliký – Prekopakra5.000,00


1.20. ČEŠKA BESEDA RIJEKA68.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna skupina Lost In Wonderland – starija grupa

– Plesna skupina Lost In Wonderland – mlađa grupa

– Folklorna skupina Raček – starija grupa

– Folklorna skupina Raček – mlađa grupa

– Dramska skupina

– Pjevački zbor Nostalgija

– Folklorna skupina Dospjeli

– Kreativna radionica »A je to«

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Rijeka8.000,00


1.21. ČEŠKA BESEDA SISAK62.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Kazališna skupina

– Folklorna skupina

54.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Sisak8.000,00


1.22. ČEŠKA BESEDA ŠIBOVAC30.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Dramska skupina

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje jubilarne 10. godišnjice ČB Šibovac – Šibovac, Daruvar10.000,00
1.23. ČEŠKA BESEDA TREGLAVA36.500,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor

– Kazališna skupina

– Etno-kreativna skupina

– Plesne skupine

31.500,00
Kulturne manifestacije
– Sajam starih zanata – Treglava5.000,00


1.24. ČEŠKA BESEDA VELIKI I MALI ZDENCI30.000,00
Kulturni amaterizam

– Najmlađa plesna skupina »Vodička«

– Srednja plesna skupina »Vodička«

– Najstarija plesna skupina »Vodička«

– Pjevački zbor »Zdenčanke«

– Mali glazbeni sastav

25.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Veliki Zdenci5.000,00


1.25. ČEŠKA BESEDA VIROVITICA51.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Mješoviti pjevački zbor

– Komorni sastav

– Puhački orkestar

– Plesna sekcija

41.000,00
Kulturne manifestacije
– 18. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog – Virovitica10.000,00


1.26. ČEŠKA BESEDA ZAGREB68.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor »Bohemia«

– Knjižni fond »Jan Burian«

– Folklorna skupina »Jeteliček«

– Kazališna skupina – stariji »Josef Václav Frič«

– Folklorna skupina Záhřebské Sluníčko

– Kazališna skupina – mlađi »Záhřebské Sluníčko«

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke i hrvatske kulture u Zagrebu – Češki narodni dom, Zagreb8.000,00


1.27. ČEŠKA BESEDA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, DUBRAVA26.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti zbor s glazbenom pratnjom21.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan češke kulture – Dubrava5.000,00


1.28. ČEŠKA OBEC BJELOVAR68.000,00
Kulturni amaterizam

– Velika i srednja folklorna skupina Srdečko

– Vokalna Skupina Rozmarinke i pjevački zbor Katarine

– Glazbena skupina Stari prijatelji

– Kazališna skupina Lucerna

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani češke kulture – Bjelovar8.000,00
2. NIU »JEDNOTA« DARUVAR1.909.000,00
Informiranje
– Jednota – brojeva: 50, 20,5×29,5 cm, 28 str., c/b, vanjski omot u boji 4/4, naklada: 12501.423.000,00
– Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5×26,5 cm, 32 str., omot i unutarnji arak u boji 4/4, naklada: 1200370.000,00
– Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17×24 cm, 196 str., omot i knjižni blok color 4/4, naklada: 75072.000,00
– Přehled – brojeva: 1, 14,5×20,5 cm, 144 str., omot u boji 2/2, knjižni blok jednobojan 1/1, naklada: 110044.000,00
  
UKUPNO ČESI3.834.500,00
  
VI. MAĐARI


1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, BILJE – ukupno4.873.000,00


1.0. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, BILJE – bez članica1.993.000,00
Informiranje
– Új Magyar Képes Újság – Novi mađarski ilustrirani list – brojeva: 48, 235×333 mm, 24 str., u boji, naklada: 1200600.000,00
– Barkóca – Cicamaca – brojeva: 6, A4, 24 str., u boji, naklada: 800130.000,00
– Rovátkák – Crtice – brojeva: 4, 120×195 mm, oko 70 str., c/b fotografija, omot u boji, naklada: 200100.000,00
Izdavaštvo
– Kő és Karancs könyve, prof.dr. sc. Karolj Labadi, 14×20 cm, 300 str., tvrdi uvez, 4+1 boja, šivano, 100 color fotografija, naklada: 50040.000,00
Kulturne manifestacije
– Budućnost Mađara u Hrvatskoj, simpozij voditelja mađarskih udruga i ustanova u RH – Omiš100.000,00
– »Svaki je Mađar jednako bitan« – serijal prikaza mađarskih narodnih običaja iz Slavonije i Baranje udrugama Mađara u drugim dijelovima RH – Zagreb, Zagrebačka županija, Rijeka, Pula, Split20.000,00
– Tradicionalna mađarska proslava Dana Svetog Stjepana – Kotlina20.000,00
– 172. obljetnica mađarske građanske revolucije – središnja proslava – Dom kulture, Suza15.000,00
– Tradicionalne berbene svečanosti u Baranji – Suza, Zmajevac, Batina15.000,00
– Dan mađarske kulture u Dražu – Dom kulture Draž15.000,00
– Dan mađarske kulture – središnja proslava – Omladinski dom Lug5.000,00
– Festival mađarske kulture i tradicionalnih autohtonih proizvoda u Baranji – Dom kulture Kopačevo, Omladinski dom Lug20.000,00
– Niste zaboravljeni – serijal manifestacija/prisjećanja na žrtve iz redova pripadnika mađarske nacionalne manjine u Domovinskom ratu – Vardarac, Laslovo, Vukovar, Dalj Planina, Korođ5.000,00
– Tradicionalni mađarski običaji i svetkovine u Dražu – Draž8.000,00


– program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske900.000,00
1.1. DZMH – UDRUGA BATINA165.000,00
Kulturni amaterizam
– Plesna skupina »Gospođice i momci«, Omladinska »Ljiljani« i dječja folklorna skupina »Ružmarin«75.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan naselja Batine – Dan mađarske kulture u Batini – Batina50.000,00
– Berbena svečanost – Dom kulture Batina30.000,00
– Božićna svečanost – Mađarski tradicionalni običaji u prosincu – Dom kulture Batina10.000,00


1.2. DZMH – UDRUGA BELI MANASTIR145.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija amaterskih umjetnika slikara i kipara

– Dječja skupina njegovatelja mađarske kulture i jezika »Csillagszemű«

80.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. obljetnica rada udruge – Beli Manastir20.000,00
– Simpozij mađarskih udruga u Belom Manastiru na temu: »Odnos udruga s lokalnim strukturama vlasti u provedbi kulturnih manifestacija vezanih za nacionalne manjine« – Beli Manastir15.000,00
– Mađarski tradicionalni običaji vezani uz mjesec studeni – Beli Manastir12.000,00
– Serijal mađarskih kulturno-povijesnih izložbi u Belom Manastiru – Beli Manastir10.000,00
– Mađarski nacionalni praznici – Beli Manastir8.000,00


1.3. DZMH – UDRUGA BILJE39.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalno obilježavanje svetkovina vezanih uz mađarsku tradiciju i povijest – Bilje5.000,00
– Serijal tradicionalnih mađarskih narodnih manifestacija u Bilju – Bilje5.000,00
– Serijal izložbi vezanih uz mađarsku nacionalnu manjinu – Bilje5.000,00
– Manifestacija »Naučimo povijest mađarskog naroda« – Bilje10.000,00
– Dan otvorenog dvorca – Mađarski dan – Dvorac Eugena Savojskog, Bilje10.000,00
– Etno susreti – Dvorac Eugena Savojskog, Bilje4.000,00


1.4. DZMH – UDRUGA DARDA45.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret mađarske mladeži – Nogometno igralište, Darda10.000,00
– Festival mađarske kulture u Dardi – Dom kulture Darda10.000,00
– Tradicionalni mađarski »Šogor bal« u Dardi – Društveni dom Mece, Darda25.000,00


1.5. DZMH – UDRUGA KNEŽEVI VINOGRADI50.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni mađarski baranjski bal u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi30.000,00
– Mađarska kulturno-povijesna događanja u Kneževim Vinogradima – Dom Kulture Kneževi Vinogradi20.000,00


1.6. DZMH – UDRUGA KOPAČEVO155.000,00
Kulturne manifestacije
– Zimski običaji Mađara s područja Kopačkog rita – Dom kulture Kopačevo30.000,00
– Ribarski dani u Kopačevu – Dom kulture Kopačevo100.000,00
– Serijal tradicionalnih mađarskih narodnih manifestacija u Kopačevu – Dom kulture Kopačevo25.000,00


1.7. DZMH – UDRUGA KOTLINA110.000,00
Kulturni amaterizam
– Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor85.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra zborova – Dom kulture Kotlina10.000,00
– Berbeni običaji Mađara u Kotlini – Mađarski dom, Kotlina8.000,00
– Tradicionalni običaji i svetkovine Mađara u Kotlini tijekom prosinca – Kotlina7.000,00


1.8. DZMH – UDRUGA LASLOVO65.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Rozmaring«30.000,00
Kulturne manifestacije
– 4. večer mađarske tradicionalne glazbe – Nogometno igralište Laslovo10.000,00
– Smotra tradicionalnih mađarskih laslovačkih običaja – Lovački dom Laslovo15.000,00
– Susret mađarskih pjevačkih zborova – Dom kulture Laslovo10.000,00


1.9. DZMH – UDRUGA NOVI GRADAC63.000,00
Kulturni amaterizam
– Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor50.000,00
Kulturne manifestacije
– 26. »Magyar bál« – susret folklornih skupina – Sportska dvorana OŠ Gradina8.000,00
– Susret Mađara središnje Hrvatske – Sportska dvorana OŠ Gradina5.000,00


1.10. DZMH – UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA71.000,00
Izdavaštvo
– Čudesni jelen – Csodaszarvas, mađarska narodna priča, 20×20 cm, str.: 50, naklada: 30015.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Književna sekcija

– Likovna sekcija

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival bajki – Rijeka6.000,00
– XIV. festival poezije nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka5.000,00
– XIV. likovna kolonija nacionalnih manjina PGŽ – Rijeka10.000,00
– V. mađarski dani u Rijeci – Rijeka15.000,00


1.11. DZMH – UDRUGA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, SPLIT65.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina »Danko Pišta«

– Literarna sekcija

– Likovna sekcija

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani mađarske kulture u Dalmaciji – Split, Solin30.000,00
1.12. DZMH – UDRUGA SUZA20.000,00
Kulturne manifestacije
– Večer mađarske pjesme – Dom kulture Suza10.000,00
– Povijest mađarske tambure – Suza10.000,00


1.13. DZMH – UDRUGA ZA ISTRU, PULA56.000,00
Kulturne manifestacije
– XXI. tjedan mađarske kulture u Puli – Pula50.000,00
– Jadranski susreti DZMH udruga – Pula6.000,00


1.14. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK30.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH10.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika i manifestacija vezanih uz Mađare iz Brekinske – Dom kulture Brekinska20.000,00


1.15. DRUŠTVO MAĐARA PAKRAC67.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH35.000,00
Kulturne manifestacije
– 8. dani Mađara Pakraca – Hrvatski dom Franje Tuđmana, Pakrac20.000,00
Putovima mađarskog plemstva – Kurija Janković, Pakrac12.000,00


1.16. KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA NOVI BEZ­DAN125.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor »Szivarvany« uz glazbeni sastav »Kubikos«

– Dramska sekcija Komikus

90.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni mađarski narodni običaj »Ples oko svibanjskog drveta« – Novi Bezdan15.000,00
– Smotra amaterskih dramskih skupina mađarske zajednice u Hrvatskoj – Novi Bezdan10.000,00
– Obljetnica – 40 godina rada Udruge – Novi Bezdan10.000,00


1.17. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »ARANY JÁNOS« KOPAČEVO130.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja dramska skupina

– Glazbeni sastav »Kaz«

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Jesenski međunarodni folklorni festival – Dom kulture Kopačevo10.000,00
– Dječji kreativni tabor – Dom kulture Kopačevo30.000,00
– Festival tradicije Mađara u Kopačevu – Dom kulture Kopačevo20.000,00


1.18. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »ČARDAŠ« DZMH-a, SUZA53.000,00
Kulturni amaterizam
– KUD »Čardaš« DZMH Suza32.000,00
Kulturne manifestacije
– Berbena svečanost – Dom kulture Suza21.000,00


1.19. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »JÓKAI MÓR« SUZA60.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina »Hajnalcsillag«

– Dramska sekcija »Podium«

– Kreativna radionica »Szivarvany«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival dječjeg folklornog stvaralaštva – Dom kulture Suza15.000,00


1.20. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »PETŐFI SÁNDOR« DALJ PLANINA120.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorne skupine-Bokréta és Cserebogár90.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra folklornog stvaralaštva u Dalj Planini – Dom kulture Dalj Planina10.000,00
– 20. obljetnica udruge – Dom kulture Dalj Planina20.000,00


1.21. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO PETŐFI SÁNDOR LASLOVO135.000,00
Kulturni amaterizam
– Njegovanje mađarske tradicije i običaja kroz rad sekcija udruge60.000,00
Kulturne manifestacije
– Multikulturni dječji festival folklora – Dom kulture Laslovo10.000,00
– Ususret žetvi – Laslovo15.000,00
– Susret naselja Szentlaszlo – Laslovo50.000,00


1.22. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »VARDARAC«, VARDARAC139.000,00
Kulturni amaterizam
– Njegovanje kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – sekcija djece i mladeži70.000,00
Kulturne manifestacije
– Proslava Dana naselja – XVIII. tradicionalne pokladne svečanosti »Kakaš-Uteš« – Vardarac28.000,00
– XIII. Međunarodna smotra folklora u Vardarcu – Vardarac41.000,00


1.23. »MAĐARSKA KATOLIČKA ŽENA« – BARANJA, BELI MANASTIR20.000,00
Kulturne manifestacije
– Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine – Centar za kulturu Beli Manastir20.000,00


1.24. MAĐARSKI KULTURNI KRUG »ZRINYI«45.000,00
Kulturni amaterizam
– Dječja dramska skupina »Dörömb«35.000,00
Kulturne manifestacije
– Izložba »Mađari u osječkoj povijesti« – Arheološki muzej Osijek10.000,00
1.25. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »PETŐFI SÁNDOR« LUG75.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Mješoviti pjevački zbor

35.000,00
Kulturne manifestacije
– Advent 2020. – Omladinski dom Lug20.000,00
– Otvoreni dani knjižnice – Lug20.000,00


1.26. MAĐARSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »JULIA BARANYAI« ZMAJEVAC40.000,00
Kulturne manifestacije
– Žetveni običaji Mađara zmajevačkog kraja – Nogometno igralište Zmajevac30.000,00
– Večer mađarske kulture u Zmajevcu – Dom kulture Zmajevac10.000,00


1.27. MAĐARSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO VINKOVCI60.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Zlatni Klas«30.000,00
Kulturne manifestacije
– 9. Večer mađarske kulture – Gradsko kazalište Vinkovci15.000,00
– 6. Susret vinkovačkih Mađara – Vinkovci15.000,00


1.28. UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARA130.000,00
Kulturni amaterizam
– Ženski pjevački zbor »Jesenske Ruže«80.000,00
Kulturne manifestacije
– 13. Večer mađarskog folklora – Hrvatski dom, Vukovar20.000,00
– Polaganje vijenaca za stradale i poginule Mađare za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine – Memorijalno groblje Vukovar, Ovčara, Mađarski dom Vukovar10.000,00
– Okusi mađarske kuhinje – Mađarska kuća Vukovar15.000,00
– Prelo po mađarskim običajima »Fonó« – Mađarska kuća Vukovar5.000,00


1.29. UDRUGA MLADIH »GEDEON AČ«, SUZA20.000,00
Kulturne manifestacije
– Festival Mađara u Hrvatskoj – Dom kulture Suza10.000,00
– Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika unutar mladeži Mađara – Dom kulture Suza10.000,00


1.30. UDRUGA MLADIH HRASTIN50.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra mađarskih tradicionalnih običaja iz Hrastina – Nogometno igralište Hrastin30.000,00
– Tradicionalno rušenje majpana – Hrastin10.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Hrastin10.000,00


1.31. UDRUGA MLADIH LUG135.000,00
Kulturni amaterizam
– Sekcija kulture i običaja mađarske nacionalne manjine u RH15.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna folklorna smotra u Lugu – 11. Paprika fest – Omladinski dom Lug60.000,00
– Večer mađarske tradicije – Omladinski dom Lug20.000,00
– 4. Međunarodni dani sporta i kulture u Lugu – Omladinski dom Lug20.000,00
– Tradicionalni uskršnji običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug10.000,00
– Božićni običaji Mađara u Lugu – Omladinski dom Lug10.000,00


1.32. UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA »KOROGY« IZ KOROĐA138.000,00
Kulturni amaterizam

– Njegovatelji mađarskog folklora, povijesti, kulture i običaja

– Glazbena sekcija

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dječji festival pjesme i plesa – Dom kulture Korog20.000,00
– Susret mađarskih glazbenika Karpatskog bazena – Korog20.000,00
– Edukativna radionica tradicionalne glazbe i plesa – Korog15.000,00
– Mađarski adventski običaji – Dom kulture Korog5.000,00
– Pokladni običaji Mađara u Slavoniji – Dom kulture Korog5.000,00
– Spomen obilježavanje dana okupacije sela Korođa 1991. – Korog3.000,00


1.33. ZAJEDNICA MAĐARA DARUVAR65.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina Hungarike30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan mađarske kulture – Donji Daruvar15.000,00
– Putovima mađarskog plemstva – Dvorac grofa Jankovića12.000,00
– Bogatstvo u loncu – Daruvar8.000,00


1.34. ZAJEDNICA MAĐARA DEŽANOVAC60.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina »Čardaš i Leptirići«

– Pjevačka skupina »Pacsirta«

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan mađarske kulture – Društveni dom Trojeglava10.000,00
– Dan dječjeg stvaralaštva – Društveni dom Trojeglava10.000,00


1.35. ZAJEDNICA MAĐARA PISANICA95.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja folklorna skupina

– Glazbeni sastav

– Čuvari mađarske kulture i baštine

75.000,00
Kulturne manifestacije
– Očuvajmo običaje Mađara i obilježimo mađarsku revoluciju iz 1848. godine – Velika Pisanica10.000,00
– Pokažimo bogatstvo nacionalnih manjina – Velika Pisanica10.000,00


1.36. ZAJEDNICA MAĐARA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, VIROVITICA39.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Virovitičke grlice«20.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret Mađara u Virovitici – Društveni dom Milanovac, Virovitica12.000,00
– Manjinski susreti Virovitičko-podravskog kraja – Društveni dom Milanovac, Virovitica7.000,00


2. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ADY ENDRE KOROG40.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna skupina djece, folklorna skupina mladih, folklorna skupina žena, mješoviti pjevački zbor, tamburaški sastav, dramska sekcija25.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina u RH »Zlatni Klas – Korog 2020« – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH – Korog 2020 – Korog5.000,00
– Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova u RH – Korog 2020 – Korog5.000,00


3. MAĐARSKA KULTURNA UDRUGA »PÉLMONOSTOR«, BELI MANASTIR25.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija-skupina Talicska

– Dječja folklorna skupina

– Ženski pjevački zbor

– Dramska sekcija

15.000,00
Kulturne manifestacije
– VII. Smotra zborova povodom Dana Grada – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00
– XVI. Međunarodni festival folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir5.000,00


4. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »ADY ENDRE«, ZAGREB88.000,00
Izdavaštvo
– Horvátország története a 7. századtól napjainkig (Hrvatska od stoljeća 7. do danas), Dinko Šokčević, 17×24 cm, str.: 846, naklada: 50030.000,00
Kulturni amaterizam

– Kazališna sekcija

– Glazbena sekcija

– Mješoviti zbor

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Mađarska tribina – Zagreb5.000,00
– Dani mađarske kulture – Zagreb3.000,00


5. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO »NÉPKŐR«, OSIJEK90.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti zbor

– Sekcija za rad s djecom

– Folklorna sekcija

– Dramsko-literarna sekcija

– Sekcija za rukotvorine

– Sekcija za upoznavanje s mađarskim jezikom i kulturom

– Sekcija za njegovanje mađarskog jezika i kulture

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan Mađara u Osijeku – Osijek20.000,00


6. MAĐARSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO DARDA20.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita plesna skupina Diofa

– Dječja folklorna skupina

10.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Smotra mađarskog folklora u Dardi – Dom kulture u Dardi5.000,00
– 10. Tradicionalni običaj rušenja majpana u Dardi – Mađarska kuća u Dardi5.000,00


7. UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA STARI JANKOVCI50.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita folklorna grupa

– Mješoviti zbor

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Smotra pjesme i plesa – Stari Jankovci10.000,00


8. ZAJEDNICA MAĐARA GRADA BJELOVARA15.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija10.000,00
Kulturne manifestacije
– 6. folklorne jeseni – Bjelovarsko kazalište, Bjelovar5.000,00


9. ZAJEDNICA MAĐARA GRUBIŠNOGA POLJA22.000,00
Kulturni amaterizam
– Kulturno-umjetničko društvo Đeram10.000,00
Kulturne manifestacije
– Međunarodna smotra folklora – Grbavac7.000,00
– Jesen u Grbavcu – Etno kuća, Grbavac5.000,00
  
UKUPNO MAĐARI5.223.000,00
  
VII. MAKEDONCI


1. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB – ukupno918.000,00


1.0. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB – bez članica460.000,00
Informiranje
– Makedonski glas – brojeva: 6, A4; str.: 40; fotografija: boja; broj boja: sve u boji, naklada: 800230.000,00
Izdavaštvo
– Na obali, Milena Zlateska, 13,5×19 cm, str.: 200, naklada: 80025.000,00
– Makedonija tako daleka, a tako bliska, Dragoljub Siljanoski, 17×24 cm, str.: 120, naklada: 30030.000,00
Kulturne manifestacije
– »23. Dani braće Miladinov« (u organizaciji s MKD »Braća Miladinovci« iz Osijeka) – Osijek i Đakovo15.000,00
– »29. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij« (u organizaciji s MKD »Makedonija« iz Splita) – Split15.000,00
– »Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj« – Rijeka50.000,00
– »Dani glagoljaša u Istri« (u organizaciji s MKD »Sv. Kiril i Metodij« iz Pule) – Buzet, Roč, Hum, Vodnjan, Žminj, Pula10.000,00
– »Ilinden 1903.-2020.« (u organizaciji s MKD »Ilinden« iz Rijeke) – Park-šuma »Golubinjak«, Lokve50.000,00
– Izložba »Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj« (u organizaciji s MKD »Biljana« iz Zadra) – Zadar10.000,00
– »Racinov dan – Bijela svitanja« (u organizaciji s MKD »Ohridski biser« iz Zagreba) – Samobor15.000,00
– Tribina »Hrvatsko-makedonske kulturne poveznice« – Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Split10.000,00


1.1. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »BILJANA«, ZADAR62.000,00
Kulturni amaterizam

– Instrumentalno pjevačka sekcija »Biljana«

– Etno radionica i kulinarska sekcija »Đerđev«

– Folklorna sekcija »Oro«

– Literarno dramska sekcija »Zapisi so ljubov«

26.000,00
Kulturne manifestacije
– Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Znanstvena knjižnica i Narodni muzej Zadar10.000,00
– Dani makedonskog filma – Gradska knjižnica i Znanstvena knjižnica Zadar5.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Zadar7.000,00
– 17. dani makedonske kulture – prostorije društva, Gradska knjižnica, Znanstvena knjižnica, Narodni muzej Zadar14.000,00


1.2. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO BRAĆA MILADINOVCI OSIJEK78.000,00
Kulturni amaterizam

– Tanec Osijek

– Mješoviti zbor Vardarke

– Etno kulinarska sekcija Vezilki

– Instrumentalna sekcija T'ga za jug

– Likovno-kreativna radionica

– Dječja sekcija Biserčinja

48.000,00
Kulturne manifestacije
– 26. Dani makedonske kulture – Dom HV, Osijek10.000,00
– Dani braće Miladinov (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Osijek, Đakovo, Našice15.000,00
– Dani makedonskog filma – Osijek5.000,00


1.3. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »ILINDEN«, RIJEKA88.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina

– Pjevačka skupina

– Glazbena skupina

– Dječja folklorna skupina

– Dječja radionica

– Etno radionica

40.000,00
Kulturne manifestacije
– Ilinden 1903. – 2020. (zajednička manifestacija sa Zajednicom Makedonaca u RH) – PŠ Golubinjak20.000,00
– Izložbene i ostale likovne djelatnosti – Rijeka6.000,00
– Dani makedonske kulture 2020. – Rijeka7.000,00
– Revija makedonskog filma – Rijeka6.000,00
– Obilježavanje dana Sv. Kirila i Metodija – MKD Ilinden, Rijeka, Roč, Hum, Buzet, Novi Vinodolski, Baška, Ohrid6.000,00
– Njegovanje makedonskih običaja – Rijeka3.000,00


1.4. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE »SV. KIRIL I METODIJ« PULA84.000,00
Kulturni amaterizam

– Literarna sekcija

– Glazbena sekcija – Mješovita pjevačka skupina

– Folklorna sekcija

– Instrumentalna sekcija

– Etno kreativna sekcija

– Filmska sekcija

50.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani makedonske kulture u Istri – Pula, Fažana, Pazin, Žminj14.000,00
– Dani Glagoljaša u Istri (u suradnji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Pula, Roč, Hum, Buzet8.000,00
– Dani Koče Racina u Istri – Pula4.000,00
– Dani makedonskog filma u Istri – Pula8.000,00


1.5. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »MAKEDONIJA«, SPLIT79.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina »Makedonija«

– Folklorna skupina »Makedonija«

– Etno radionica za izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje nacionalnog identiteta

47.000,00
Kulturne manifestacije
– XV. Dani makedonskog igranog filma u Splitu – MKD Makedonija Split5.000,00
– X. Makedonska kulturna jesen u Splitu – Gradsko kazalište »M. Marulića«, MKD Makedonija, Split10.000,00
– 29. Dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij« (u organizaciji sa Zajednicom Makedonaca u RH) – Split17.000,00


1.6. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO »OHRIDSKI BISER«, ZAGREB67.000,00
Kulturni amaterizam

– Glazbena sekcija (vokalna skupina) »Momi biserni«

– Instrumentalna skupina »Ohridski biser«

– Literarno-dramska sekcija »Lenka«

– Folklorna sekcija »Kitka«

– Etno radionica »Razboj«

45.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani makedonske kulture – Zagreb9.000,00
– Dani makedonskog filma – Češka beseda i Zelena akcija, Zagreb3.000,00
– Racinov dan – bijela svitanja – Samoborski muzej i Gradska knjižnica Samobor10.000,00


2. MAKEDONSKI KULTURNI FORUM, PULA30.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka grupa i glazbeni ansambl »Despina«17.000,00
Kulturne manifestacije
– »Makedonija, Hrvatska i Europa – 100 godina poslije Versajske mirovne konferencije« – Gradska knjižnica i čitaonica Pula13.000,00
  
UKUPNO MAKEDONCI948.000,00
  
VIII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI


1. NARODNI SAVEZ NIJEMACA HRVATSKE, ZAGREB55.000,00
Kulturni amaterizam

– Kultura i sport

– »Ve-de-ka« glazbeno-pjevačko-scenska sekcija

– Glazbeno-likovno-scenska sekcija

25.000,00
Kulturne manifestacije
– 30. godišnjica njemačkog jedinstva – Europski dom Zagreb20.000,00
– Kulturni eho – Europski dom Zagreb10.000,00


2. NJEMAČKA ZAJEDNICA – ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ, OSIJEK585.000,00
Informiranje
– Deutsches Wort – Njemačka riječ – brojeva: 4, A4, str.: 36; knjižni blok: c/b, korice: 4/1, naklada: 1500180.000,00
– Godišnjak Njemačke zajednice 2019. – DG Jahrbuch 2019 – brojeva: 1, B5; str.: 400, fotografije: c/b, knjižni blok: c/b, korice: 4/0, naklada: 35040.000,00
Izdavaštvo
– Koch Buch 1.8.7.3, Anamarija Lukić, B5, str.: 250, naklada: 15030.000,00
– Zagrljaj milijuna, Zvonko Penović, A5, str.: 120, naklada: 30015.000,00
Kulturni amaterizam

– Muški pjevački zbor »Alte Kameraden«

– Esseker Bühne

50.000,00
Kulturne manifestacije
– 20. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku – Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek100.000,00
– 28. međunarodni znanstveni skup »Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu« – Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek90.000,00
– Izložba »In zwei Welten« – Muzej Slavonije, Osijek20.000,00
– Dani njemačke i austrijske kulture – Njemačka Zajednica, Osijek40.000,00
– Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Valpovu – Kapela sv. Roka u Valpovu20.000,00


3. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA SIRAČ30.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani njemačke kulture – Hrvatski dom Sirač30.000,00


4. UDRUGA NIJEMANCA I AUSTRIJANACA VUKOVAR53.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor Drei Rosen20.000,00
Kulturne manifestacije
– Jesen u glazbi – Hrvatski dom Vukovar25.000,00
– Oktoberfest – Vukovar8.000,00
5. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NIJEMACA U HRVATSKOJ, OSIJEK45.000,00
Izdavaštvo
– Das Tagebuch eines Orgelbauers, Franz Metz, A4, str.: 352, naklada: 50025.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani Josefa Angstera – Eko centar Beli Manastir20.000,00


6. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA U HRVATSKOJ, ZAGREB38.000,00
Izdavaštvo
– prof. dr. Ljiljana Marks: Agramer Kochbuch – dodir tradicija15.000,00
Kulturni amaterizam
– Glazbena sekcija »Bečki zvukovi Zagreba«8.000,00
Kulturne manifestacije
– Tirol u srcu Kostajnice – Hrvatska Kostajnica15.000,00


7. ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ, ZAGREB140.000,00
Kulturni amaterizam

– Točkice – dječja kazališna grupa

– Rude plesni ansambl i Divertimento plesni ansambl povijesnih plesova

– Deutscher Sängerchor

– Recitatorska grupa Edelweiss

140.000,00
  
UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI946.000,00
  
IX. POLJACI


1. POLJSKA KULTURNA UDRUGA »MIKOLAJ KOPERNIK«, ZAGREB162.000,00
Informiranje
– Kopernik – brojeva: 5, A4, stranica 26-48, full color, naklada: 15040.000,00
Kulturni amaterizam
– Vokalna grupa »Wisla«60.000,00
Kulturne manifestacije
– Poljaci u Zagrebu – jubilej: 30 godina PKU »M. Kopernik« i 15 godina Poljske škole u Zagrebu – Zagreb23.000,00
– Dani s Kopernikom – Zagreb8.000,00
– Ljepota poljskog folklora – Zagreb17.000,00
– Svjet knjige – knjižnica PKU M. Kopernik – Zagreb6.000,00
– Tradicija blagdana u Poljskoj – Zagreb8.000,00
  
UKUPNO POLJACI162.000,00


X. ROMI


1. ROMSKI RESURSNI CENTAR, DARDA110.000,00
Kulturni amaterizam
– Čuvari romske baštine (folklorna sekcija, muzička sekcija, radionice Kluba žena i Kluba mladih)95.000,00
Kulturne manifestacije
– 18. godišnji koncert – Darda15.000,00
2. SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ »KALI SARA«, ZAGREB470.000,00
Informiranje
– Časopis Phralipen – glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 220×320 mm, 84 str.+ovitak, autorske fotografije, četiri boje, naklada: 1500130.000,00
Izdavaštvo
– Zbornik – Svjetski dan romskog jezika 2019. godine, Maja Grubišić, A4, str.: 120, naklada: 60030.000,00
Kulturne manifestacije
– Svjetski dan Roma i Prvi kongres mladih Roma – Nacionalna sveučilišna knjižnica i Hotel Panorama Zagreb, Međimurska županija80.000,00

– Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/

Samudaripen i koncert Europskog orkestra za mir – Romsko groblje Uštica (Jasenovac) i Zagreb

150.000,00
– Svjetski dan romskog jezika – Studentski centar, Filozofski fakultet, Matica Hrvatska i Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Osječko-baranjska ili Istarska županija80.000,00


3. UDRUGA BARANJSKIH ROMA, BELI MANASTIR15.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani romske kulture u Belom Manastiru – Beli Manastir15.000,00


4. UDRUGA ŽENA ROMKINJA HRVATSKE »BOLJA BUDUĆNOST«, ZAGREB100.000,00
Informiranje
– Budućnost – brojeva: 4000, A4, 30-36 str., digitalne fotografije, višebojni, naklada: 100085.000,00
Kulturni amaterizam
– Teatar15.000,00
  
UKUPNO ROMI695.000,00


XI. RUSI


1. NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE, ZAGREB72.500,00
Informiranje
– web-stranica Zajednice10.000,00
Kulturni amaterizam
– Zbor »Rjabinuška«40.000,00
Kulturne manifestacije
– »Maslenica« – Zagreb7.000,00
– Dan pobjede nad fašizmom – 75. obljetnica – Dvorana HKD »Napredak«, Zagreb8.000,00
– Večer klasične ruske glazbe i romanse – Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb7.500,00


2. RUSKA KULTURNA UDRUGA »KATJUŠA«, POŽEGA8.000,00
Kulturne manifestacije
– Tradicionalni susret ruskih sunarodnjaka u slavonskoj Vallis aurei – Požeško-slavonska županija8.000,00
3. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB135.000,00
Informiranje
– Ljetopis – časopis ruske nacionalne manjine u RH – brojeva: 4, A4, 52 str., color fotografije, 4 boje, naklada: 50090.000,00
– Kolobok – časopis za djecu – brojeva: 2, A4, 24-28 str., color fotografije, 4 boje, naklada: 30020.000,00
Izdavaštvo
– 33 i ½ recepta ruske povijesne kuhinje, Katarina Todorcev Hlača, 230×230 mm, str.: 100, naklada: 70015.000,00
Kulturne manifestacije
– Javna tribina »Glasilo nacionalne manjine – ključni čimbenik za očuvanje kulturnog identiteta nacionalne manjine« povodom izdavanja 50 broja časopisa »Ljetopis« – Novinarski dom, Zagreb10.000,00


4. UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA U MEĐIMURJU »KALINKA«, ČAKOVEC133.000,00
Informiranje
– Web-stranica www.kalinka.hr9.000,00
Kulturni amaterizam
– Ansambl Kalinka90.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan ruske kulture 2020. – Prelog15.000,00
– 10. Smotra stvaralaštva djece i mladeži »Ruska riječ« – 2. osnovna škola Čakovec, Srpska pravoslavna opća gimnazija »Kantakuzina Katarina Branković«, Zagreb7.000,00
– Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom – Memorijalni kompleks »Batinska bitka«7.000,00
Novogodišnja bajka ruske tradicije – Čakovec5.000,00
  
UKUPNO RUSI348.500,00


XII. RUSINI


1. SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR – ukupno836.000,00


1.0. SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR – bez članica435.000,00
Informiranje
– Nova dumka – brojeva: 6, A4, 32 str., kolor, naklada: 700200.000,00
– Vjenčić – brojeva: 4, A5, 32 str., kolor, naklada: 39855.000,00
Izdavaštvo
– Misli s Dunava, skupina autora, B5, str.: 160, naklada: 30020.000,00
– Агнетка – Agica, Ahnetka Kostelnik Balatinac, B5, str.: 80, naklada: 30015.000,00
– Svijet koji nestaje, Tomislav Mišir, A5, str.: 200, naklada: 30015.000,00
Kulturne manifestacije
– Središnja manifestacija Rusina RH – 47. »Petrovačko zvono« – Petrovci80.000,00
– Okrugli stol »Rusini jučer, danas, sutra« – Centar za edukaciju osječkog Crvenog križa »Merkur«, Orahovica15.000,00
– »Božić u Zagrebu« – Zagreb15.000,00
– Sajam knjiga i nakladništva nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije – Gradska knjižnica Vukovar10.000,00
– Izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina VSŽ – Dvorana Lavoslava Ružičke, Vukovar10.000,00
1.1. KULTURNO DRUŠTVO RUSINA CVELFERIJE RAJEVO SELO22.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Zborna sekcija

– Tamburaška sekcija

17.000,00
Kulturne manifestacije
– Običaji našeg naroda »Prelo« – Dom kulture Rajevo Selo5.000,00


1.2. KULTURNO DRUŠTVO RUSINA VINKOVCI30.000,00
Kulturni amaterizam

– Zborna sekcija

– Glazbena sekcija

30.000,00


1.3. KULTURNO DRUŠTVO RUSINA I UKRAJINACA »RUŠNJAK« PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA30.000,00
Kulturni amaterizam

– Likovna sekcija »Rušnjak«

– Zborna grupa

9.000,00
Kulturne manifestacije
– Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije – Rijeka9.000,00
– Međunarodna likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskog primorja – Matulji7.000,00
– Holodomor 1932/33 godine – genocid ukrajinskog naroda – Crkva »Krista Kralja«, Matulji5.000,00


1.4. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »JOAKIM GOVLJA« MIKLUŠEVCI100.000,00
Kulturni amaterizam

– Recitatorska sekcija

– Dječja mlađa i srednja folklorna skupina

– Sekcija rukotvorina

– Ženska pjevačka grupa

65.000,00
Kulturne manifestacije
– »Mikluševci 2020« – Mikuševci35.000,00


1.5. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »JOAKIM HARDI«, PETROVCI105.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Tamburaška sekcija

– Recitatorsko-literarna sekcija

– Kazališna sekcija

– Muška pjevačka skupina – zbor

89.000,00
Kulturne manifestacije
– Običaji našeg naroda »Majsko drvo« – Etnografska zbirka, Petrovci6.000,00
– 70. obljetnica KUD Joakim Hardi Petrovci od osnutka – Petrovci10.000,00


1.6. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO OSIF KOSTELNIK VUKOVAR75.000,00
Kulturni amaterizam

– Orkestar

– Zbor

– Folklor

– Literarna

60.000,00
Kulturne manifestacije
– Dječja manifestacija Rusina »Prvi pljesak« – Kuća Lavoslava Ružičke, Vukovar15.000,00


1.7. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO RUSINA, OSIJEK39.000,00
Kulturni amaterizam

– Zbor

– Orkestar

– Etno

29.000,00
Kulturne manifestacije
Dravski valovi 2020. – Osijek10.000,00


2. »RUSNAK« – DRUŠTVO RUSINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PETROVCI55.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevačka skupina, dueti, solisti i orkestar35.000,00
Kulturne manifestacije
– Susreti »Kad je golubica letjela« – zasjedanje Vijeća Svjetskog kongresa Rusina – Petrovci, Stari Jankovci20.000,00
  
UKUPNO RUSINI891.000,00
  
  
XIII. SLOVACI


1. SAVEZ SLOVAKA – ZVÄZ SLOVÁKOV – ukupno1.623.000,00


1.0. SAVEZ SLOVAKA – ZVÄZ SLOVÁKOV – bez članica150.000,00
Informiranje
– Prameň – brojeva: 12, A4; str.: 28, u boji, jedan dvomjesečnik (7-8) sa 56 str., naklada: 600150.000,00


1.1. MATICA SLOVAČKA ILOK145.000,00
Kulturni amaterizam130.000,00

– Folklorna sekcija

– Kazališna sekcija

– Glazbena sekcija

– Pjevačka sekcija

– Tradicijsko-folklorna sekcija

130.000,00
Kulturne manifestacije
– Iločko ljeto – Ilok15.000,00


1.2. MATICA SLOVAČKA JELISAVAC170.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac – folklor

– Glazbena skupina

115.000,00
Kulturne manifestacije
– 26. Dječja smotra slovačkog folklora u RH – Jelisavac40.000,00
– 16. Dani Slovaka u Jelisavcu – Večer korbačika – Jelisavac15.000,00
1.3. MATICA SLOVAČKA JOSIPOVAC165.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina SKUD-a »Braće Banas« – mala, srednja i odrasla

– Pjevačka i tamburaška skupina SKUD-a »Braće Banas«

– Likovna skupina »Kontrast«

– Tradicijska skupina i radionica ručnih radova

140.000,00
Kulturne manifestacije
– 13. manifestacija »Slovaci do Drlaku« – Igralište NK Omladinca u Josipovcu Punitovačkom25.000,00


1.4. MATICA SLOVAČKA JURJEVAC PUNITOVAČKI65.000,00
Kulturni amaterizam

– Dječja plesna skupina

– Folklorno likovna skupina

– Pjevačko-glazbena skupina

50.000,00
Kulturne manifestacije
– 7. »Pod stoljetnim glogovima« – 7. »Pod storočnymi hlohmi« – Kulturni dom, Jurjevac Punitovački15.000,00


1.5. MATICA SLOVAČKA – MATICA SLOVENSKA »KUKUČIN-KUNTARIĆ« JAKŠIĆ60.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Plesna skupina

– Tamburaško harmonikaški orkestar

50.000,00
Kulturne manifestacije
– »Slovaci Slovacima« – ŠRD »Zelena laguna« Rajsavac, Jakšić10.000,00


1.6. MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI140.000,00
Izdavaštvo
– Monografija Lipovljanski svjetlopis 1910-1920 (drugo prošireno izdanje), Ivan Hudec, Josip Krajči, A4, str.: 72, naklada: 40016.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna mlađa i starija skupina KUD-a Lipa

– Glazbena tamburaška skupina KUD-a Lipa

– Pjevački zbor Lira

64.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani slovačke kulture u Lipovljanima – Lipovljani6.000,00
– 38. Prehliadka Slovenskeho folkloru Rch – Lipovljani46.000,00
– Oslava Cyrila a Metoda / Proslava praznika Ćirila i Metoda – Eno slovačka kuća Lipovljani8.000,00


1.7. MATICA SLOVAČKA MEĐURIĆ111.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna skupina djece i odraslih »Orava«

– Glazbena skupina »Orava«

– Pjevačka skupina »Orava«

65.000,00
Kulturne manifestacije
– »8. Kulturna večer Slovaka« Međurić – Međurić10.000,00
– Festival »Ked sa ruža rozvijala« – Međurić36.000,00
1.8. MATICA SLOVAČKA OSIJEK118.000,00
Izdavaštvo
– Svitanie – Svitanje, Katica Rajković, Robert Zgrablić, Kanja Mihal, Andrija Kuric, A5, str.: 100, naklada: 20010.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina i solo pjevači

– Plesna odrasla i dječja skupina

– Svirači – orkestar

– Skupina za izradu ručnih radova

90.000,00
Kulturne manifestacije
– »Slovački božićni običaji, tradicije i kolede« Osijek 2020. – Dom HV-a, Osijek18.000,00


1.9. MATICA SLOVAČKA RIJEKA – MATICA SLOVENSKA RIJEKA111.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna, pjevačka, glazbena i dječja sekcija

– Likovno-keramičarska sekcija

– Tradicijska sekcija (foto-video, gastro i ručni radovi)

– Dramska sekcija

– Literarna sekcija

96.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani slovačke kulture Rijeka 2020 – Rijeka, Volosko, Kraljevica15.000,00


1.10. MATICA SLOVAČKA – MATICA SLOVENSKÁ SOĽANY85.000,00
Kulturni amaterizam

– SKUS Ondreja Pekára Soľany – odrasla skupina

– SKUS Ondreja Pekar Soľany – glazbena skupina

– Dječja plesna skupina SKUS Ondreja Pekar Soľany

70.000,00
Kulturne manifestacije
– 11. Dni Slovákov v Soľanoch – 11. Dani Slovaka u Soljanima – Dom kulture Soljani15.000,00


1.11. MATICA SLOVAČKA U MARKOVCU NAŠIČKOM156.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesne skupine SKUU »Franjo Strapač« – mala, srednja i velika skupina

– Tradicijska skupina SKUU »Franjo Strapač«

– Pjevačka i glazbena skupina SKUU »Franjo Strapač«

138.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH »21. večer polesnjaka« – Markovac18.000,00


1.12. MATICA SLOVAČA U MILJEVCIMA – MATICA SLOVENSKA V MILEVCI85.000,00
Kulturni amaterizam

– Starija plesno-pjevačka skupina

– Dječja plesno-pjevačka skupina

– Sekcija rukotvorina

70.000,00
Kulturne manifestacije
– »13. Miljevački dani kukuruza« – Hrvatsko-slovački dom, Miljevci15.000,00


1.13. MATICA SLOVAČKA ZAGREB17.000,00
Kulturni amaterizam
– Umjetničko-literarna sekcija17.000,00
1.14. MATICA SLOVAČKA ZOKOV GAJ45.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješovita pjevačka skupina

– Tradicijska izrada ručnih radova

35.000,00
Kulturne manifestacije
– 15. Susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima – Zokov Gaj, Zdenci10.000,00


2. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE – SLOVENSKÉ KULTÚRNE CENTRUM NAŠICE20.000,00
Kulturne manifestacije
– Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu – Lipovljani i drugdje u Hrvatskoj, Galanta u Slovačkoj16.000,00
Jezični izazovi Slovaka u Hrvatskoj – Našice4.000,00
  
UKUPNO SLOVACI1.643.000,00


XIV. SLOVENCI


1. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U HRVATSKOJ, RIJEKA897.000,00


1.1. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO SLOVENSKI DOM, ZAGREB193.000,00
Informiranje
– Novi Odmev – brojeva: 4, A4, 32 str., color, naklada: 80065.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevački zbor Slovenski dom

– Pjevački zbor duhovne sekcije Anton Martin Slomšek

– Kreativna radionica Šopek

95.000,00
Kulturne manifestacije
– Izložbe u Slovenskom domu – Zagreb8.000,00
– Prešernov dan – Zagreb10.000,00
– 90 godina slovenske pjesme – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb15.000,00


1.2. SLOVENSKI DOM, KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »BAZOVICA«, RIJEKA270.000,00
Informiranje
– Sopotja – brojeva: 4, Format: A4, digitalna fotografija u boji, 24 stranice u boji, naklada: 150070.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorno-plesna sekcija

– Glazbena skupina – društveni band »Izvan ritma«

– Dramska skupina KPD Bazovica

– Mješoviti pjevački zbor

– Kreativno stvaralaštvo za povezivanje članstva

– Izložbe i predavanja slovenskih autora

180.000,00
Kulturne manifestacije
– Susret manjinskih pjevačkih zborova Kvarnera – Češki dom T. G. Masaryka, Rijeka20.000,00


1.3. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO AJDA, UMAG35.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor, gastro sekcija, folklorna skupina, literarna skupina24.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovenska kulturna večer – Kazališna dvorana POU Ante Babić, Umag5.000,00
– Dani slovenske kulture u Umagu – Kazališna Dvorana POU Ante Babić, Umag6.000,00


1.4. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRA, PULA110.000,00
Informiranje
– Mavrica – brojeva: 4, 20×21 cm, 40-60 str., u boji, naklada: 29925.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Kreativna sekcija

– Likovna sekcija

– Glazbena sekcija – zbor Encijan

62.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani slovenskog filma – Kino Valli, Pula6.000,00
– Dani slovenske kulture – Pula, Buzet, Poreč, Umag, Labin i Lovran8.000,00
– Prešernov dan – Dom hravstkih branitelja, Pula5.000,00
– Dječji festival multikulturalnosti – Dom hrvatskih branitelja, Pula4.000,00


1.5. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO »LIPA«, ZADAR28.000,00
Kulturne manifestacije
– Proslava slovenskog kulturnog praznika »Prešernov dan« – Gradska knjižnica Zadar5.000,00
– Likovna kolonija »Maj 2020« Turanj – Sv. Filip i Jakov17.000,00
– Međunarodni dan kulturne raznolikosti Zadar 2020. – Zadar6.000,00


1.6. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ, VARAŽDIN20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan nacionalnih manjina – Varaždin20.000,00


1.7. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TRIGLAV, SPLIT208.000,00
Informiranje
– Planika – brojeva: 4, A4, 20-24 str., kolor, naklada: 38035.000,00
Kulturni amaterizam

– Mješoviti pjevački zbor

– Dječja sekcija Kekec

– Dramsko-recitatorska sekcija

– Likovna sekcija

– Čipkarska sekcija – Idrijska čipka na batiće

149.000,00
Kulturne manifestacije
– Slovenski kulturni praznik – Split10.000,00
– Praznik slovenske nacionalne manjine – Split4.000,00
– Susret slovenskih društava – Split10.000,00


1.8. SLOVENSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO SNEŽNIK, LOVRAN33.000,00
Informiranje
– Liburnijska priloga br. 15 – brojeva: 1, A4, 24 str., u boji, naklada: 25010.000,00
Kulturni amaterizam
– Etno kreativna radionica5.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani slovenske kulture u Istri – Lovran8.000,00
– Prekogranični susreti – Poklon Učka7.000,00
– Slovenski kulturni praznik Prešernov dan – Dom hrvatskih branitelja Pula3.000,00
  
UKUPNO SLOVENCI897.000,00


XV. SRBI


1. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR – ukupno1.091.000,00


1.0. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR – bez članica700.000,00
Informiranje
– Novinski list Izvor – brojeva: 25, 225×305 mm, str.: 24, ful kolor, naklada: 8000450.000,00
Kulturne manifestacije
– 29. Međunarodna likovna kolonija Borovo 2020. – Borovo30.000,00
– 21. Međunarodni festival folklora – Borovo 2020. – Borovo20.000,00
– 13. Naučni skup »Hrvatsko-srpski odnosi«, Golubić 2020. – Područna škola, Golubić Obrovački20.000,00
– 39. Vidovdanski sabor 2020. – Ljetna pozornica Doma kulture, Bobota30.000,00
– XI. Smotra srpskog folklora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Sportska dvorana OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar60.000,00
– XVII. Festival dječjeg folklora – Centar za kulturu, Beli Manastir30.000,00
– V. Škola folklora – 2020. – KUD Sloga Vukovar30.000,00
– Selu u pohode 2020. – Borovo, Bobota, Trpinja, Ostrovo, Markušica, Silaš30.000,00


1.1. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »BRANISLAV NUŠIĆ« BOROVO68.000,00
Kulturni amaterizam

– Dramska sekcija

– Likovna sekcija

– Tamburaška sekcija

– Folklorna sekcija

68.000,00


1.2. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »OSTROVO«, OSTROVO48.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija35.000,00
Kulturne manifestacije
– 7. Godišnji koncert – Ostrovo4.000,00
– 3. Dječji festival folklora »Ostrovu s ljubavlju« – Ostrovo4.000,00
– 8. Međudržavni festival srpskog folklora »Ostrovo u srcu« – Ostrovo5.000,00
1.3. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SLOGA« VUKOVAR40.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija, etno radionica i tamburaška sekcija40.000,00


1.4. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »ZORA« SILAŠ50.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Silašanke«

50.000,00


1.5. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »ŽIVOJIN ŽIKO MANDIĆ« KNEŽEVI VINOGRADI40.000,00
Kulturni amaterizam
– Baranjsko se kolo igra (folklorna skupina)30.000,00
Kulturne manifestacije
– Godišnji koncert – Dom kulture Kneževi Vinogradi5.000,00
– »Ivanjski dani« – Kneževi Vinogradi3.000,00
– Likovna kolonija – Dom kulture Kneževi Vinogradi2.000,00


1.6. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »BRANKO RADIČEVIĆ« DALJ51.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Pjevačka grupa »Ivanje«

– Vezilje

51.000,00


1.7. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO »SVETI SAVA« TENJA34.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija

– Dramska sekcija

– Sekcija za izradu ručnog rada

34.000,00


1.8. VUKOVARSKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO »JAVOR«, VUKOVAR30.000,00
Kulturni amaterizam
– Veliki zbor, komorni sastav i dječji zbor (»U pesmi je sloga – u slozi je spas 2020.«)30.000,00


1.9. ZAVIČAJNA UDRUGA SRBA OZRENA I POSAVINE, BOROVO30.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna sekcija (Dani zavičaja, folklora i običaja 2020.)30.000,00


2. ČUVARI SRPSKOG IDENTITETA, VUKOVAR100.000,00
Kulturne manifestacije
– 8. Međunarodni festival »Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema«, Vukovar 2020. – Sportska dvorana, Vukovar40.000,00
– 4. Sabor kulturnog i narodnog stvaralaštva Srba Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Beli Manastir 2020. – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir30.000,00
– 6. Festival Etno muzike, Vukovar 2020. – Kino sala, Vukovar30.000,00
3. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO »PROSVJETA«, ZAGREB5.588.000,00
Informiranje
– Dječji list »Bijela pčela« – brojeva: 10, 20,5×28 cm, 48 str., autotipija i fototipija, 4 boje, naklada: 2200500.000,00
– Artefakti – izvori za povijest Srba u Hrvatskoj – rojeva: 1, 22,5×21 cm, 160 str., fototipije 5 u boji, 10 crno-bijelih, naklada: 30050.000,00
– Ljetopis SKD »Prosvjeta« 2020. – brojeva: 1, 196×216 mm, 450 str., 16 c/b, 16 boja, naklada: 50050.000,00
– Časopis »Prosvjeta« – brojeva: 6, 24×34 cm, 64 str., c/b fotografije, kolor korice, naklada: 1000350.000,00
– web-stranica SKD »Prosvjeta«55.000,00
Izdavaštvo
– Sabrane pjesme, Dušan Jerković, 15×19 cm, str.: 160, naklada: 50025.000,00
– Panonski diptih, Drago Kekanović, 12×18 cm, str.: 200, naklada: 50035.000,00
– Život u filmu 2, Nenad Polimac, 17×24 cm, str.: 400, naklada: 50040.000,00
– Pisma srpskih narodnih i crkvenih predstavnika, Radoslav Grujić, 17×24 cm, str.: 800, naklada: 500 kom.40.000,00
– Glas sa granice, Čedomir Višnjić, 13×20 cm, str.: 420, naklada: 50025.000,00
– Srpski bukvari od 1965. do 2011. godine, Nataša Puškar, 16,5×24 cm, str.: 250, naklada: 50025.000,00
Kulturni amaterizam
– Ansambl narodnih igara SKD »Prosvjeta«400.000,00
– Pododbori SKD »Prosvjeta«2.500.000,00
Kulturne manifestacije
– Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa Srba u Hrvatskoj – Krnjak, Petrinja, Korenica, Kistanje, Pakrac, Jagodnjak, Bobota60.000,00
– 20 godina Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina – Velika dvorana SKD »Prosvjeta«, Zagreb25.000,00
– 30 godina od uvođenja višestranačja i formatiranje prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj – Velika dvorana SKD »Prosvjeta«, Zagreb20.000,00
– Dani srpske kulture 2020. – Zagreb, Vukovar, Rijeka, Split496.000,00
– Svetosavska akademija – Koncertna dvorana »Vatroslav Lisinski«, Zagreb100.000,00
– Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj – Zagreb400.000,00
– XXIII. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija90.000,00
– 18. susreti na Baniji – Mali Gradac80.000,00
– Bjelobrdska pudarina – Bijelo Brdo12.000,00
– Desničini susreti 2020. – SKD Prosvjeta, Hrvatsko društvo pisaca, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Institut za književnost i umetnost u Beogradu50.000,00
– Đedova kosidba – Vrginmost15.000,00
– 11. Smotra dječjeg kulturnog stvaralaštva »Djeca su ukras svijeta« – Nogometno igralište Velika Bršljanica, Garešnica17.000,00
– Godišnji koncert u Vojniću – Dom kulture Vojnić15.000,00
– Veče tradicije i folklora – Zagreb40.000,00
– Mesdam – Ljetna pozornica Doma kulture Pačetin50.000,00
– 5. festival ojkače u Petrinji 2020. – POU Hrvatski dom, Petrinja23.000,00


4. SRPSKO KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO »JOVAN LAZIĆ« BELI MANASTIR70.000,00
Kulturni amaterizam
– Folklorna i recitatorska sekcija (Čuvari tradicije 2020.)65.000,00
Kulturne manifestacije
– »U kolu s prijateljima« – Đurđevdanski susreti – Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Beli Manastir5.000,00


5. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO I DUHOVNO DRUŠTVO »ĐURĐEVDAN« U DREŽNICI, DREŽNICA125.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklor

– Pjevački zbor

– Dramsko-recitatorska sekcija

– Orkestar

– Likovna kolonija

105.000,00
Kulturne manifestacije
– Đurđevdanska proslava – Drežnica10.000,00
– Vidovdanska proslava – Jasenak10.000,00


6. SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH, ZAGREB4.537.000,00
Informiranje
– Samostalni srpski tjednik Novosti – brojeva: 52, 39×27,1 cm, 40-48 str., c/b, sve boje, naklada: 62003.600.000,00
– Arhiv Srba u Hrvatskoj – brojeva: 2, 165×240 mm, 250 str., c/b, naklada: 300600.000,00
Kulturne manifestacije
– Dan proboja logoraša iz Jasenovca – Spomen područje Jasenovac80.000,00
– Dan sjećanja na Jadovno 1941. – Spomen područje Jadovno, Šaranova jama70.000,00
– Dan proboja na Biljegu, Petrova gora – Petrova gora50.000,00
– Dan ustanka u Srbu – Spomenik ustanku, Srb100.000,00
– Komemoracija u Varivodama i Gošiću – Varivode i Gošić15.000,00
– Komemoracija na dječjem groblju u Sisku – Dječje groblje u Sisku8.000,00
– Komemoracija u Glini – ispred nekadašnjeg Spomen-doma, Glina7.000,00
– Sijelo na tromeđi-Strmica – Strmica, Knin7.000,00


7. SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO »PRIVREDNIK«, ZAGREB350.000,00
Informiranje
– Podlistak Privrednik u sklopu tjednika Novosti – brojeva: 12, 27×39,5 cm; str.: 8; 4 boje, naklada: 6500250.000,00
Kulturne manifestacije
– Deveti kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine – Novinarski dom i Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb40.000,00
– Privrednikove tribine: Reci što misliš! – Srpsko privredno društvo »Privrednik«, Zagreb30.000,00
– Peta dobrotvorna slikarska kolonija u Gornjem Budačkom – Gornji Budački, Zagreb30.000,00


8. USTANOVA U OBLASTI KULTURE »SRPSKI KULTURNI CENTAR«, VUKOVAR50.000,00
Izdavaštvo
– Dobra voda, grupa autora, A5, naklada: 50020.000,00
– Fotomonografija spomenika iz vremena NOB-a na području bivše vukovarske opštine – stanje nekad i sad, grupa autora, naklada: 50020.000,00
Kulturne manifestacije
– SKC sredom – Vukovar10.000,00


9. ZAJEDNICA SRBA U ISTRI, PULA20.000,00
Kulturne manifestacije
– 12. Dani srpske kulture u Istri – Pula, Rovinj, Umag20.000,00
  
UKUPNO SRBI11.931.000,00
  
XVI. TALIJANI


1. CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA, ROVINJ950.000,00
– financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike950.000,00


2. EDIT RIJEKA – NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA, RIJEKA6.040.000,00
Informiranje
– Arcobaleno – brojeva: 10, 16,5×23 cm, 60 str., sve u boji, naklada: 950200.000,00
– La Battana – brojeva: 4, 14,4×20,5 cm, 128 str., korice u koloru, naklada: 500100.000,00
– Panorama – brojeva: 24, 20×28 cm, 60 str., sve u boji, naklada: 820550.000,00
– La voce del popolo – brojeva: 302, 29×42cm, 32-48 str., sve u boji, naklada: 14995.150.000,00
Izdavaštvo
– »La voce 130 – 75 anni ogni giorno con voi«, grupa autora, 21×27 cm, str.: 380, naklada: 30040.000,00


3. UNIONE ITALIANA, RIJEKA1.150.000,00
Kulturne manifestacije
– Glazbene radionice »Arena International« – Pula10.000,00
– Manifestacije kulturno-umjetničkih skupina Zajednica Talijana i KUD-ova – razne Zajednice Talijana75.000,00
– Međunarodna smotra folklora »Leron« – Narodni trg, Vodnjan – Dignano35.000,00
– Festival istrovenetskog narječja – Buje, Cittadella (PD, Italija) i Kopar (Slovenija)60.000,00
– Festival dječje pjesme »Voci Nostre«60.000,00
– Natječaj iz umjetnosti i kulture »Istria Nobilissima«130.000,00
– Ex tempore Grožnjan – Grisignana – Grožnjan – Grisignana90.000,00
– Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe »Luigi Dallapiccola« – Rijeka, Pula, Brtonigla10.000,00
– Književne večeri, okrugli stolovi, promocija djela TNZ i izložbe u suradnji sa Zajednicama Talijana40.000,00
– Festival istriotskog narječja – Galižana-Gallesano, Šišan-Sissano40.000,00


– financijska pomoć sukladno bilateralnom ugovoru između Republike Hrvatske i Talijanske Republike600.000,00
  
UKUPNO TALIJANI8.140.000,00
  
XVII. UKRAJINCI


1. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR – ukupno938.000,00


1.0. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR – bez članica345.000,00
Informiranje
– Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj / Вісник української громади в Хорватії – brojeva: 6, A4, 32 str., u boji, naklada: 1000200.000,00
Izdavaštvo
– Ukrajinci Hrvatske, grupa autora, A5, str.: 200, naklada: 10020.000,00
Kulturne manifestacije
– Obilježavanje 87. obljetnice Holodmora25.000,00
– 13. Središnja manifestacija Ukrajinaca u Hrvatskoj – Dom hrvatske vojske, Osijek100.000,00


1.1. KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO UKRAJINACA »KARPATI«, LIPOVLJANI100.000,00
Kulturni amaterizam

– Pjevačka skupina

– Plesna skupina

80.000,00
Kulturne manifestacije
– Večer ukrajinske pjesme i plesa – Lipovljani20.000,00


1.2. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »ANDRIJ PELIH«, ŠUMEĆE72.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija za veliki, srednji i mali uzrast polaznika

– Ukrajinski narodni zbor

52.000,00
Kulturne manifestacije
– Susreti Ukrajinaca Hrvatske – Društveni dom Šumeće20.000,00


1.3. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »DNJIPRO«, RIJEKA45.000,00
Kulturni amaterizam

– Ansambl »Enejida«

– Orkestar »Oberih«

– Plesni ansambli »Maljatko« i »Veselka«

30.000,00
Kulturne manifestacije
– V. Ukrajinski festival pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti – HKD na Sušaku, Rijeka15.000,00
1.4. UKRAJINSKO KULTRUNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »IVAN FRANKO«, VUKOVAR90.000,00
Kulturni amaterizam

– Ukrajinski mješoviti pjevački zbor – glazbeni i vokalni ansambl

– Dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralaštva »Sonečko«

70.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani ukrajinske kulture – Hrvatski dom Vukovar, Društveni dom Petrovci20.000,00


1.5. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »KOBZAR«, ZAGREB50.000,00
Kulturni amaterizam

– Sekcija za glazbenu djelatnost i očuvanje baštine, tradicije i običaja Ukrajinaca

– Sekcija za književno-literaturnu, informativno-izdavačku te izložbenu djelatnost

20.000,00
Kulturne manifestacije
– Dani ukrajinske kulture u Zagrebu 2020. godine – Zagreb20.000,00


1.6. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »LESJA UKRAJINKA«, OSIJEK30.000,00
Kulturni amaterizam

– Zbor, duet, trio, kvartet, solisti, odrasli i djeca

– Sekcija rukotvorina »Gerdan«

30.000,00


1.7. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »TARAS ŠEVČENKO«, KANIŽA66.000,00
Kulturni amaterizam

– Plesna sekcija«Divčena«

– Plesna sekcija Melanka

48.000,00
Kulturne manifestacije
– 14. Večeri Tarasa Ševčenka – Društveni dom, Kaniža, Bebrina18.000,00


1.8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO »UKRAJINA«, SLAVONSKI BROD140.000,00
Izdavaštvo
– 40 godina UKPD »Ukrajina« Slavonski Brod 1979.-2019., Tatjana Melnik i Nikola Zastrižni, 16,5×24 cm, str.: 150, naklada: 30020.000,00
Kulturni amaterizam

– Folklorna sekcija – odrasla skupina

– Folklorna sekcija – dječja skupina

– Mješoviti pjevački zbor

– Glazbena sekcija

– Likovna sekcija

– Dramsko-recitatorska sekcija

80.000,00
Kulturne manifestacije
– XIX. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva Slavonski Brod – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod25.000,00
– I. Međunarodna smotra pjevačkih zborova – Svečana dvorana Bukovlje, Slavonski Brod15.000,00
2. DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU, ZAGREB27.000,00
Izdavaštvo
– »Garež i plam nadanja«, Aleksa Pavlešin, A5 u pdf-u, str.: 35, naklada: 504.000,00
– Lipovljanske pisanice, Aleksa Pavlešin, A5, str.: 65, naklada: 1009.000,00
Kulturni amaterizam
– Filmsko-dramska sekcija (Film »Garež i plam nadanja – četvrti naraštaj«)10.000,00
Kulturne manifestacije
– Ukrajinska književno-filmska večer – Knjižnice u Vukovaru, Slavonskom Brodu, Lipovljanima i Zagrebu4.000,00
  
UKUPNO UKRAJINCI965.000,00
  
XVIII. ŽIDOVI


1. ISTRAŽIVAČKI I DOKUMENTACIJSKI CENTAR CENDO, ZAGREB70.000,00
Informiranje
– web-stranica www.cendo.hr20.000,00
Izdavaštvo
– Židovi u Hrvatskoj, dr. sc. Melita Švob, pdf, str.: 645, naklada: digitalizacija-online50.000,00


2. UDRUGA PREŽIVJELIH HOLOKAUSTA U HRVATSKOJ, ZAGREB60.000,00
Informiranje
– web-stranica www.preho.hr20.000,00
Kulturne manifestacije
– Kulturni susreti – Opatija40.000,00


3. ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB517.000,00
Informiranje
– Ha kol – brojeva: 5, A4, 60 str., naklada: 700130.000,00
– Novi Omanut – brojeva: 4, A3, 16 str., c/b, naklada: 70084.000,00
Izdavaštvo
– Roš Gadol (Velika glava), doslovni naslov izvornika, Roi Yozevitch, 21×13,5 cm, str.: 350, naklada: 20035.000,00
Kulturni amaterizam
– Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb – Lira35.000,00
Kulturne manifestacije
– Europski dan židovske kulture – Zagreb35.000,00
– Tjedan Izraela 2020. – Zagreb198.000,00


4. ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL U HRVATSKOJ, ZAGREB262.000,00
Informiranje
– Ruah Hadaša – brojeva: 4, A4, 64 str., 24 stranice u boji, broj boja: 8, naklada: 350100.000,00
Izdavaštvo
– Ilustrirani Židovski kalendar 2020/2021 – 5781., Aleksandar Srećković i Kotel Da-Don, 29,7×21 cm, str.: 16, naklada: 25015.000,00
– Kadišl i nebeski putnici, Jasminka Domaš, 13×20 cm, str.: 200, naklada: 50020.000,00
– Upoznajemo Židovstvo (dio 1, dio 2, dio 3), Julija Koš, naklada: 500 DVD-a40.000,00
– Antisemitizam u Hrvatskoj od srednjega vijeka do 1918. godine, Ivo Goldstein, 215×290 mm, str.: 450, naklada: 30030.000,00
Kulturni amaterizam
– Pjevački zbor »Mihael Montiljo«30.000,00
Kulturne manifestacije
– Europski Dan židovske kulture 2020. – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb27.000,00
  
UKUPNO ŽIDOVI909.000,00
  
SVEUKUPNO I. – XVIII.41.995.000,00
  
Rekapitulacija raspoređenih sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina po nacionalnim manjinama:

Nacionalna manjinaOdobreni iznos u kn
I. Albanci1.062.000,00
II. Bošnjaci2.536.000,00
III. Bugari130.000,00
IV. Crnogorci734.000,00
V. Česi3.834.500,00
VI. Mađari5.223.000,00
VII. Makedonci948.000,00
VIII. Nijemci i Austrijanci946.000,00
IX. Poljaci162.000,00
X. Romi695.000,00
XI. Rusi348.500,00
XII. Rusini891.000,00
XIII. Slovaci1.643.000,00
XIV. Slovenci897.000,00
XV. Srbi11.931.000,00
XVI. Talijani8.140.000,00
XVII. Ukrajinci965.000,00
XVIII. Židovi909.000,00
UKUPNO41.995.000,00


VI.

Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina iz točke V. ove Odluke ugovore o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2020. godinu kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačivat će se račun udruga i ustanova nacionalnih manjina prema zahtjevima Savjeta za nacionalne manjine.

Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno, po 1/4 ukupno odobrenog iznosa, na transakcijski račun udruge ili ustanove nacionalne manjine, u skladu s mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe financiranih programa, osim sredstava za akontaciju za prva tri mjeseca 2020. godine koja se isplaćuju na temelju predugovora koji se sklapaju između Savjeta za nacionalne manjine i udruge ili ustanove nacionalne manjine.

VIII.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/20-03/03
Urbroj: 50438/05-20-02
Zagreb, 21. travnja 2020.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.