NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1035

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere fizičkog distanciranja iz ove Odluke te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

II.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od pet (5) osoba na jednom mjestu

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine unutar trgovačkih centara, izuzev prodavaonica kojima je do dana primjene ove Odluke bio dopušten rad sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« broj 32/20 i 48/20)

– obustava svih kulturnih djelatnosti, održavanja izložbi, revija i sajmova, izuzev rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (primjerice: frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri)

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga, izuzev treninga sportašica i sportaša I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te treninga seniorskih sportskih ekipa koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 5. ove točke određuje se u trajanju do 3. svibnja 2020. godine.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 11. ove točke određuje se u trajanju do 1. svibnja 2020. godine.

IV.

Poslovni subjekti kojima nije obustavljen rad ovom Odlukom te organizatori javnih događanja i okupljanja koja nisu zabranjena, obvezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pre­po­ruke-za-spre%C4%8Davanje-infekcije-u-trgovinama-ko­je-za­po%C4%8Dinju-s-radom-u-okviru-postupnog-ubla%C5%BEa­vanja-restrikcija-vezanih-za-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sprje%C4%8Davanje-infekcije-u-prostorijama-svih-poslovnih-subjekata-koji-obavljaju-uslu%C5%BEne-djelatnosti.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-i-upute-o-broju-i-zadr%C5%BEavanju-ljudi-u-zatvorenim-prostorima-prema-njihovoj-kvadraturi-u-okviru-postupnog-ubla%C5%BEavanja-restrikcija.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-knji%C5%BEnicama-i-antikvarijatima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-spre%C4%8Davanje-infekcije-u-muzejskim-galerijskim-i-ostalim-izlo%C5%BEbenim-prostorima.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka-za-trening-%C5%A1porta%C5%A1a-i-%C5%A1porta%C5%A1ica-I.-I-II.-kategorije-u-pojedina%C4%8Dnim-%C5%A1portovima-te-seniorskim-%C5%A1portskim-ekipama-koje-nastupaju-u-najvi%C5%A1em-stupnju-natjecanja.pdf

V.

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.

VII.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

VIII.

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« broj 32/20 i 48/20) i Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji (»Narodne novine« broj 38/20) stavljaju se izvan snage danom primjene ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-61
Zagreb, 24. travnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.