NN 53/2020 (30.4.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

1073

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019. i 14/2020.), u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u tablici ispod točke 84. ispod opisa instrumenta »R1044« dodaje se instrument »R1045« i opis tog instrumenta, koji glase:

R1045Troškovi doprinosa u sanacijski fond
Ova stavka odnosi se na troškove doprinosa u sanacijski fond.


Članak 2.

U Prilogu 1. Upute u točki 256. iza podtočke 3. dodaje se podtočka 4., koja glasi:

»4) Kod instrumenata »R1032« (Troškovi premija za osiguranje štednih uloga) i »R1045« (Troškovi doprinosa u sanacijski fond) potrebno je razlikovati troškove na osnovi gotovinskih uplata i troškove na osnovi obveza plaćanja (engl. payment commitment). Na vrsti iznosa »50« prijavljuje se iznos troškova na osnovi gotovinskih uplata u sustav osiguranja depozita odnosno u sanacijski fond. Na vrsti iznosa »58« prijavljuje se iznos na osnovi obveza plaćanja u sustav osiguranja depozita odnosno u sanacijski fond.«

Članak 3.

U Prilogu 6. Upute, u tablici iza točke 265. dodaje se redak 301., koji glasi:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajke kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredBroj danaStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne
kamatne stope
Ročnost referentne
kamatne stope
Valuta referentne
kamatne stope
Učestalost promjene kamatne stopePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
301.R1045Troškovi doprinosa u sanacijski fond
OBV


OBV

30. 6.

2020.Članak 4.

U Prilogu 8. Upute, u tablici iza točke 268. redak 13764. mijenja se i glasi:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13764.RAR1032XXX5030. 9. 2018.31. 3. 2020.iznos premija


Dodaju se redci od 13878. do 13887., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13878.RAR1032XXX5030. 6. 2020.
iznos gotovinskih uplata u sustav osiguranja depozita
13879.RAR1032XXX5830. 6. 2020.
iznos obveza plaćanja u sustav osiguranja depozita
13880.RAR1045XXX5030. 6. 2020.
iznos gotovinskih uplata u sanacijski fond
13881.RAR1045XXX5830. 6. 2020.
iznos obveza plaćanja u sanacijski fond
13882.ABA0902NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene
13883.ABA0903NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene
13884.ABA0904NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene
13885.ABA0905NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene
13886.ABA0906NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene
13887.ABA0907NPO1530. 6. 2020.povećanje (smanjenje) cijene


Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. lipnja 2020.

O. br. 138-020/04-20/BV
Zagreb, 21. travnja 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.