NN 54/2020 (6.5.2020.), Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1089

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 4. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NAČINU KORIŠTENJA DJEČJIH IGRALIŠTA I OTVORENIH SPORTSKIH IGRALIŠTA TE NAČINU BAVLJENJA REKREATIVNIM SPORTOM NA OTVORENOM ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom uređuje se način korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te način bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

II.

Dječja igrališta, otvorena sportska igrališta te drugi sportski sadržaji na otvorenom mogu se koristiti pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

III.

Bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom dopušteno je uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta (»Narodne novine« broj 33/20 i 48/20).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-69

Zagreb, 4. svibnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.