NN 59/2020 (20.5.2020.), Indeks potrošačkih cijena u travnju 2020.

Državni zavod za statistiku

1191

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2020.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2020. u odnosu na ožujak 2020. iznosi 99,8.

Klasa: 957-04/20-01/1

Urbroj: 555-06-06-01-20-10

Zagreb, 15. svibnja 2020.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.