NN 74/2020 (30.6.2020.), Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1438

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O KONTROLI PRIDRŽAVANJA PREPORUKE ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE BOLEŠĆU COVID-19 U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NOĆNIH KLUBOVA

I.

Ovom Odlukom uvodi se kontrola pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova (u daljnjem tekstu: Preporuka).

II.

Kontrolu iz točke I. ove Odluke provodit će timovi u koje će biti uključeni po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik.

Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite.

Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite.

III.

U kontroli pridržavanje Preporuke timovi su dužni osobito provjeravati:

– jesu li na ulazu u prostor kluba ili neposredno nakon ulaza na vidljivom mjestu istaknute obavijesti o obvezi pridržavanja općih higijenskim mjera i mjera fizičkog distanciranja

– jesu li na ulazu u prostor te samom prostoru na još nekom lako dostupnom mjestu postavljeni dozatori s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku

– održava li se propisana fizička distanca

– pridržava li se noćni klub ograničenja ukupnog broja posjetitelja

– poštuje li se zabrana korištenja plesnog podija za ples.

IV.

Ako utvrdi kršenje Preporuke tim je dužan upozoriti odgovornu osobu u noćnom klubu i zatražiti od nje trenutačno ispravljanje uočenih propusta.

V.

Voditelj tima dužan je napraviti bilješku o izvršenoj kontroli i sljedeći radni dan nakon obavljene kontrole dostaviti ju nadležnom pročelniku područnog ureda civilne zaštite.

VI.

U slučaju ponovljenog kršenja obveza iz Preporuke pročelnik područnog ureda civilnog zaštite je dužan obavijestiti nadležne državne institucije radi provođenja dodatnog nadzora i izricanja sankcija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-100

Zagreb, 26. lipnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.