NN 82/2020 (16.7.2020.), Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1543

Na osnovi članka 56. točke 9. i članka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZASTUPNIKA
U HRVATSKI SABOR U XII. IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA ZASTUPNIK TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENIH
4. I 5. SRPNJA 2020.

I. Od ukupno 950 birača, glasovalo je (prema glasačkim listićima) 949 birača, odnosno 99,89%.

Važećih glasačkih listića utvrđeno je 890 odnosno 93,78%.

Nevažećih glasačkih listića utvrđeno je 59 odnosno 6,22%.

II. Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat:FURIO RADIN890glasova
Zamjenik:MARIN CORVA
KANDIDAT GRUPE BIRAČA


III. Na osnovi članka 46. u svezi članka 17. stavka 3. Zakona, za zastupnika u Hrvatski sabor izabran je kandidat:

FURIO RADIN, a za zamjenika MARIN CORVA
KANDIDAT GRUPE BIRAČA


Klasa: 013-03/20-01/127

Urbroj: 507-03/02-20-31

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.