NN 88/2020 (30.7.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1673

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ZA ODREĐENE PROIZVODE

I.

U Odluci o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode (»Narodne novine«, br. 30/20 i 53/20), točka II. mijenja se i glasi:

»Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol)

2. zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća

3. zaštitne naočale i viziri

4. zaštitne rukavice

5. zaštitne navlake za cipele

6. zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3

7. maske za lice

8. respiratori/transportni ventilatori

9. lijekovi i medicinski proizvodi

10. posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/291
Urbroj: 50301-25/27-20-1
Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.