NN 92/2020 (14.8.2020.), Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1767

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 13. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ MJERI OGRANIČAVANJA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ KATEGORIJE »BAROVI«

I.

Ovom Odlukom uvodi se nužna mjera ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar i sl.) u trajanju od 10 dana.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ove točke smiju biti otvoreni najduže do 24 sata.

II.

Ova odluka primjenjuje se od 14. kolovoza 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-112
Zagreb, 13. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.