NN 100/2020 (9.9.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1896

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NUŽNOJ MJERI OGRANIČAVANJA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ KATEGORIJE »BAROVI«

I.

U Odluci o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi« (»Narodne novine« broj 92/20 i 95/20) točka II.a mijenja se i glasi:

»Ova Odluka primjenjuje se do 22. rujna 2020. godine.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-132
Zagreb, 7. rujna 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.