NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2203

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ MJERI OBVEZNOG KORIŠTENJA MASKI ZA LICE ILI MEDICINSKIH MASKI

I.

Ovom Odlukom, se za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

II.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

– zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene

– zaposlenici ustanova socijale skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene

– vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke

– zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

– zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima

– zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra

– vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru

– gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima

– posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru

– druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac.

III.

Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

IV.

Obvezuju se poslodavci i organizatori društvenih, javnih i drugih okupljanja da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

V.

Ova Odluka ne odnosi se na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

VI.

Ova Odluka primjenjuje se od 13. listopada 2020. godine.

VII.

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj: 80/20 i 81/20) stavlja se izvan snage s danom primjene ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-176
Zagreb, 12. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.