NN 115/2020 (21.10.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2250

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (»Narodne novine« broj 106/20, 111/20 i 114/20) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

– na društvenim i javnim okupljanjima u zatvorenim prostorima (koncerti, sajmovi, skupštine, vjerska okupljanja, sportska natjecanja i dr.) može biti prisutno najviše 50 osoba

– na privatnim svečanostima i drugim privatnim okupljanjima može biti prisutno najviše 20 osoba

– na sahranama i posljednjim ispraćajima sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktima, a karmine se ne održavaju

– sva okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima sudjeluje više od 20 osoba organizator je obvezan prijaviti Službi civilne zaštite Krapina putem elektroničke pošte (krapina112@civilna-zastita.hr)

– obveza vođenja evidencije sudionika okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima se okuplja više od 20 osoba, s osnovnim informacija (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

– zabrana posjeta korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba te odraslih osoba s invaliditetom, uključujući i ne srodničke udomiteljske obitelji

– zabrana posjeta korisnicima stacionara ustanova za zdravstvenu njegu, uz iznimku korisnika koji su u terminalnoj fazi, kojima su dopušteni posjeti u trajanju od 15 minuta uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a u posjetu može biti samo jedan posjetitelj istovremeno

– zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

– preporuka zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi da ne odlaze na stručne skupove i druge skupno organizirane oblike usavršavanja zaposlenika (kongresi, simpoziji, predavanja, radionice i sl.)

Evidencije iz stavka 1. podstavka 6. ove točke obvezno se čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju potrebe predaju županijskoj epidemiološkoj službi.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. listopada 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-191

Zagreb, 20. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.