NN 121/2020 (6.11.2020.), Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2366

Na temelju članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

ODLUKU

O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

II.

Zimske dionice su:

AUTOCESTE
Oznaka cesteOpis cesteDuljina (km)
A1Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica242,4
A2G. P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)61,00
A3G. P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije)306,00
A4G. P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)97,00
A5Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)51,8
A6Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)81,00
Ukupno kilometara autocesta839,2


DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE
Oznaka cesteOpis cesteDuljina (km)
DC1G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin338,7
DC2G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije)347,5
DC3G. P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8)218,4
DC5G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH)123,1
DC6G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)32,1
DC6G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)2,4
DC7G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2)43,0
DC7Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH)13,2
DC23Josipdol (D42) – Senj (D8)68,5
DC25Lički Osik (D50) – Gospić (D50)7,5
DC27Gračac (D50) – D. Karin (D502)40,5
DC30Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36)38,8
DC30Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47)34,2
DC34Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5)41,2
DC36Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3)33,9
DC37Sisak (D36) – Petrinja (D30)13,0
DC42Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)5,5
DC45Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3)43,6
DC46G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)32,7
DC47G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3)8,5
DC47Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)24,5
DC50Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27)104,2
DC53G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH)91,6
DC53D525 – Sl. Brod (gr. BiH)3,2
DC54Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27)13,5
DC55Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH)8,1
DC204G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1)6,3
DC208G. P. Trnovec (gr. R. Slovenije) – Nedelišće (D3)6,9
DC209G. P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) – Šenkovec – Čakovec (D3)17,3
DC212D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije)22,1
DC213D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije)26,7
DC214Županja (D55) – Gunja – gr. BiH28,8
DC217Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH)3,0
DC519Dalj (D213) – Borovo (D2)16,2
DC525Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D532,2
DC528Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)2,4
Ukupno kilometara državnih cesta1.863,3


TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

Oznaka

ceste

Opis cesteDuljina (km)
LUKA VUKOVAR
DC2Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55)2,7
DC55Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3)41,5
LUKA OSIJEK
DC417Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2)2,3
LUKA I RAFINERIJA SISAK
DC36Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3)21,6
Ukupno kilometara državnih cesta68,1

III.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

IV.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

V.

Upravitelji javnih cesta obvezni su za javne ceste iz točke II. ove Odluke kojim upravljaju, putem medija obavijestiti javnost o obveznoj uporabi zimske opreme.

VI.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine, nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

VII.

Nadzor nad odvijanjem prometa motornih vozila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s propisima iz svog djelokruga.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 145/13).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/71

Urbroj: 530-06-2-2-20-3

Zagreb, 4. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme
u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine