NN 127/2020 (17.11.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2430

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 16. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 74/20, 80/20, 81/20, 90/20, 92/20, 98/20, 102/20, 106/20, 112/20 i 119/20) točka V. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka primjenjuje se do 30. studenoga 2020. godine.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. studenoga 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-217
Zagreb, 16. studenoga 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.