NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2469

Na temelju članka 80. stavka 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19) i članka 70. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA PRAVOSUDNIH INSPEKTORA I NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKIH NADZORA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora (»Narodne novine«, broj 106/19) prestaje se primjenjivati obrazac broj 1 te se primjenjuje obrazac broj 1 koji je prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/100072

Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-06

Zagreb, 12. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG

OBRAZAC BROJ 1 (85x55 mm)

1. stranica

2. stranica