NN 132/2020 (30.11.2020.), Ispravak Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NARODNE NOVINE

2518

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 131 od 27. srpnja 2020., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine«, broj 131/20) u točki III. stavku 2. riječi koje glase: »podstavka 9. stavka 1. ove točke« trebaju glasiti: »podstavka 10. stavka 1. ove točke«.

Urbroj: 50501-5/2-20-01
Zagreb, 30. studenoga 2020.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.