NN 141/2020 (18.12.2020.), Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2751

Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS LIJEKOVA

S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarATKBroj odobrenja pakiranjaNositelj
odobrenja
Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn)Dan
objave cijene
Dan
početka važenja cijene
Dan prestanka važenja cijene
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata u bočici, 40 bočica u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-685703831-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu344,4015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Abelcet lipid complex 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutijiamfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o.1.150,0023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.36,3023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijipovidon, jodiraniD08AG02HR-H-484176445-01Alkaloid d.o.o.28,6215. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd.47,002. 9. 2020.17. 9. 2020. 
Carnitene Sigma-Tau 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-412161189-01G-M Pharma Zagreb d.o.o.137,3015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Carnitene Sigma-Tau 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-024622959-01G-M Pharma Zagreb d.o.o.88,9015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Certican 0,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-809985014-02Novartis Hrvatska d.o.o.747,6017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Certican 0,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-592546271-02Novartis Hrvatska d.o.o.1.365,1917. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka - farma d.o.o.85,1323. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka - farma d.o.o.85,1323. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Dexamethason Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-257821018-01Krka - farma d.o.o.14,8023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-013277039-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.37,2517. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Dobutamin Admeda 5 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u ampuli, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-530552734-01Medicuspharma d.o.o.204,9017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-155500712-01Medicuspharma d.o.o.290,0017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-225551740-01Medicuspharma d.o.o.87,6817. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur104,5023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-759324590-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice sa 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-438351922-01B. Braun Adria d.o.o.230,0024. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Edemid 40 mg/4 ml otopina za injekciju, 5 staklenih smeđe obojenih ampula s 4 ml otopine za injekciju, u kutijifurosemidnatrijC03CA01UP/I-530-09/12-01/386Sandoz d.o.o.20,4316. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Enap 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-378572738-01Krka - farma d.o.o.13,4023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Estracyt 140 mg tvrde kapsule, 40 kapsula u bočici, u kutijinatrijev estramustinfosfat hidratL01XX11HR-H-788211874-01Pliva Hrvatska d.o.o.455,0014. 7. 2020.29. 7. 2020. 
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiflukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o.115,5023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-01Pliva Hrvatska d.o.o.14,9015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijifluorouracil (natrijeva sol)L01BC02HR-H-126689750-03Sandoz d.o.o.36,5223. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijifluorouracil (natrijeva sol)L01BC02HR-H-126689750-05Sandoz d.o.o.149,1623. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselina hidratB03BB01HR-H-342719655-01Jadran Galenski laboratorij d.d.34,988. 5. 2020.23. 5. 2020. 
Folbella 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselina hidratB03BB01HR-H-792293197-02Makpharm d.o.o.34,9812. 3. 2020.27. 3. 2020. 
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH3.500,0023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-876484895-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,2019. 6. 2020.4. 7. 2020. 
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-02Jana Pharm d.o.o.664,8023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka - farma d.o.o.42,8324. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka - farma d.o.o.39,7524. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Haldol depo 50 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidoldekanoatN05AD01HR-H-978671231-01Krka - farma d.o.o.154,7324. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekciju, 5 ml otopine u bočici, 10 bočica, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-123335521-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.365,0028. 2. 2020.14. 3. 2020. 
Heparin Panpharma 5 000 IU/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopine, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-051093075-01Panpharma346,7517. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-339478974-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,4023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-279607091-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,4023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-719683332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.131,9523. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Hyplaquin 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijihidroksiklorokin sulfatP01BA02HR-H-880228978-01Makpharm d.o.o.44,502. 9. 2020.17. 9. 2020. 
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijiinaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett)J07BF03HR-H-527075219-01Sanofi Pasteur78,6924. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Isocard 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-650046773-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,6923. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-043595484-01Pliva Hrvatska d.o.o.25,4014. 7. 2020.29. 7. 2020. 
Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-487117669-01Pliva Hrvatska d.o.o.14,1014. 7. 2020.29. 7. 2020. 
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-998142642-01Pliva Hrvatska d.o.o.37,3315. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Itrac 100 mg tvrde kapsule , 4 kapsule u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-607425461-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,1223. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, 50 tableta u bočici, u kutijikalcijev karbonatA12AA04HR-H-858034896-01Krka - farma d.o.o.46,3323. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-01B. Braun Adria d.o.o.172,2015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-02B. Braun Adria d.o.o.309,8015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteruketokonazolJ02AB02EU/1/14/965/001HRA Pharma Rare Diseases4.332,6513. 7. 2020.28. 7. 2020. 
Lescol XL 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u bočici, u kutijifluvastatinnatrijC01AA04HR-H-337032317-01Novartis Hrvatska d.o.o.65,7124. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Linola Derm krema, 1 tuba s 50 g kreme, u kutijinezasićene masne kiseline (C18 : 2)D02ACHR-H-123355981-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel40,7028. 2. 2020.14. 3. 2020. 
Lioresal 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-455944140-01Novartis Hrvatska d.o.o.87,8824. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Litalir 500 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijihidroksikarbamidL01XX05HR-H-923595891-01Bristol-Myers Squibb spol. s.r.o.372,9715. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijilitijev karbonatN05AN01HR-H-469787555-01Jadran Galenski laboratorij d.d.75,388. 5. 2020.23. 5. 2020. 
Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijipiroksikamM01AC01HR-H-151437065-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,5819. 6. 2020.4. 7. 2020. 
Lumidol 50 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u bočici, u kutijitramadolkloridN02AX02HR-H-231277570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,1019. 6. 2020.4. 7. 2020. 
Lysodren 500 mg tablete, 100 tableta u bočicimitotanL01XX23EU/1/04/273/001HRA Pharma Rare Diseases4.503,5213. 7. 2020.28. 7. 2020. 
Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-794078484-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,7323. 6. 2020.8. 7. 2020. 
MEDI-MIBI 500 mikrograma set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica i 6 dodatnih samoljepljivih naljepnica za indikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijimetoksi-izobutil-izonitril bakrov(I) tetrafluoroboratV09GA01HR-H-769142649-01Radiopharmacy Laboratory Ltd.8.367,0624. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Metadon Alkaloid 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-856192702-01Alkaloid d.o.o.19,4015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Metopirone 250 mg meke kapsule, 50 kapsula u bočici, u kutijimetiraponV04CD01HR-H-943646664-01HRA Pharma Rare Diseases2.335,6323. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijimetronidazolD06BX01HR-H-345634275-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel29,6723. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Myfortic 180 mg želučanootporne tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijinatrijev mikofenolatL04AA06HR-H-505070647-01Novartis Hrvatska d.o.o.926,2517. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Myfortic 360 mg želučanootporne tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijinatrijev mikofenolatL04AA06HR-H-950094160-01Novartis Hrvatska d.o.o.1.852,5017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijineostigminijev metilsulfatN07AA01HR-H-444435358-01Panpharma88,5017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijigliceriltrinitratC01DA02HR-H-453122375-01Medis Adria d.o.o.36,7324. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Nozinan 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinmaleatN05AA02HR-H-260996650-01sanofi-aventis groupe32,6016. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Nozinan 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilevomepromazinmaleatN05AA02HR-H-983495354-01sanofi-aventis groupe18,6016. 6. 2020.1. 7. 2020. 
octaplasLG 45-70 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica s 200 ml otopine, u kutijiproteini ljudske plazmeB05AA02HR-H-098600779-01Octapharma (IP) SPRL704,5716. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Octaplex 500 IU prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 staklena bočica s praškom, 1 staklena bočica s 20 ml otapala i 1 set za prijenos (Mix2Vial), u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-107880130-01Jana Pharm d.o.o.2.240,0023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Pan Peni G 1 MIU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijibenzilpenicilinnatrijJ01CE01HR-H-314045399-01Panpharma135,0017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodidB05XA30HR-H-330786925-01Fresenius Kabi d.o.o.450,0023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Phemiton 200 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijimetilfenobarbitalN03AA01HR-H-034063606-01Pliva Hrvatska d.o.o.143,8523. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilinnatrij; tazobaktamnatrijJ01CR05HR-H-771157107-01Fresenius Kabi d.o.o.433,6516. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Pipertaz 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica od 100 ml s praškom, u kutijipiperacilinnatrij; tazobaktamnatrijJ01CR05HR-H-581832628-01Sandoz d.o.o.618,232. 9. 2020.17. 9. 2020. 
Plavix 75 mg filmom obložene tablete, 28 tabletaklopidogrelhidrogensulfatB01AC04EU/1/98/069/001sanofi-aventis groupe86,5716. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifluoksetinkloridN06AB03HR-H-581320968-02Sandoz d.o.o.35,8316. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipropranololkloridC07AA05HR-H-931416030-01Sandoz d.o.o.20,8916. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Renvela 2,4 g prašak za oralnu suspenziju, 60 vrećica s praškomsevelamerkarbonatV03AE02EU/1/09/521/006sanofi-aventis groupe1.113,0016. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Respreeza 1000 mg prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 20 ml otapalaljudski inhibitor alfa1-proteinazeB02AB02EU/1/15/1006/001CSL Behring GmbH2.601,5517. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Rexocef 40 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 64,8 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, mjerna štrcaljka i čaša, u kutijicefpodoksimproksetilJ01DD13HR-H-795539485-01Alkaloid d.o.o.42,0015. 6. 2020.30. 6. 2020. 
Rhesonativ 625 IU/ml otopina za injekciju, 1 ampula s 2 ml otopine, u kutijiimunoglobulin anti-D, ljudskiJ06BB01HR-H-584583753-02Jana Pharm d.o.o.338,5223. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Rimactan 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijirifampicinJ04AB02HR-H-098661969-01Pliva Hrvatska d.o.o.53,1223. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Salbutamol Pliva 5 mg/ml otopina za atomizator, 10 ml otopine u bočici s umetkom za kapanje, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-420373719-01Pliva Hrvatska d.o.o.50,0023. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Silapen K 1 500 000 IU filmom obložene tablete, 30 tableta u strip blisteru, u kutijifenoksimetilpenicilinkalijJ01CE02HR-H-150736164-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.69,4723. 6. 2020.8. 7. 2020. 
SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak i otapalo za disperziju za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapala, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalasumporov heksafluoridV08DA05EU/1/01/177/002Bracco International B.V.550,0017. 6. 2020.2. 7. 2020. 
Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijisulfametoksazol; trimetoprimJ01EE01HR-H-305750482-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.25,4623. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije,u kutijitoksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksidJ07AM01HR-H-943015948-01Sanofi Pasteur53,5424. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Tinidil 5 mg sublingvalne tablete, 40 (4x10) sublingvalnih tableta u blister pakiranju, u kutijiizosorbiddinitratC01DA08UP/I-530-09/12-02/208Pliva Hrvatska d.o.o.6,8523. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutijitraneksamatna kiselinaB02AA02HR-H-586691249-01Makpharm d.o.o.88,6824. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Trileptal 60 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca sa 250 ml suspenzije, štrcaljka od 10 ml za usta i plastični nastavak za grlo boce, u kutijiokskarbazepinN03AF02HR-H-061545230-01Novartis Hrvatska d.o.o.118,3724. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Typhim Vi, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tifusa, polisaharidno, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml otopine, u kutijicjepivo protiv tifusaJ07AP03HR-H-788137134-01Sanofi Pasteur179,4624. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Utrogestan 100 mg meke kapsule, 30 (2x15) kapsula u blisteru, u kutijiprogesteronG03DA04UP/I-530-09/13-02/142Besins Healthcare S.A.39,9024. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Ventolin 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 200 doza, u blisteru, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-659347356-01Pliva Hrvatska d.o.o.60,7723. 6. 2020.8. 7. 2020. 
Ventolin Diskus 200 mikrograma/dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-646900147-01GlaxoSmithKline d.o.o.32,1316. 6. 2020.1. 7. 2020. 
Virolex 250 mg prašak za otopinu za infuziju, 5 bočica sa po 250 mg praška za otopinu za infuziju, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-538190095-01Krka - farma d.o.o.275,6424. 6. 2020.9. 7. 2020. 
Vistabel 4 Allergan jedinice/0,1 ml, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom sa 50 jedinica, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-430530691-01Allergan Pharmaceuticals Ireland811,1328. 7. 2020.12. 8. 2020. 
Voltaren 12,5 mg čepići, 10 čepića u stripu, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-384897453-01Novartis Hrvatska d.o.o.27,8924. 6. 2020.9. 7. 2020. 


Klasa: 530-02/20-07/11

Urbroj: 381-13-03/328-20-01

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.