NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o proglašenju 2021. godine »Godinom čitanja« u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2846

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela Odlukom, klasa: 022-03/17-04/373, urbroj: 50301-27/25-17-5, od 2. studenoga 2017., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 2021. GODINE »GODINOM ČITANJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Godina 2021. proglašava se »Godinom čitanja« u Republici Hrvatskoj.

II.

Zadužuje se Ministarstvo kulture i medija, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, za operativnu provedbu programa kojima će se obilježiti »Godina čitanja« i postupka za prihvaćanje pokroviteljstva pojedinih programa.

III.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, na razdjelu Ministarstva kulture i medija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/504

Urbroj: 50301-04/12-20-3

Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.