NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2856

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (»Narodne novine«, br. 62/2012.), u članku 4. stavku 2. podstavku 3. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

»Tijelo iskaznice od krivotvorenja i neovlaštenog rukovanja štiti se tiskom s vidljivim i nevidljivim zaštitama koje sadrže naizmjenične oznake grba Republike Hrvatske i slova: MUP RH.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/151
Urbroj: 511-01-152-20-6
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.