NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2865

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA ŽUPANIJE PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 141/20).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-256
Zagreb, 29. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.