NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2870

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (»Narodne novine« broj 119/20, 127/20 i 131/20) točka III. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. siječnja 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2020.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-261
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.