NN 1/2021 (4.1.2021.), Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom

Vlada Republike Hrvatske

1

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18. i 31/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU KATASTROFE NA PODRUČJU POGOĐENOM POTRESOM

I.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova proglašava katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

II.

Slijedom proglašene katastrofe, po ovlasti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, preuzima potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

III.

Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, u odnosu na sve ostale mjere i aktivnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zadržava svoje ovlasti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/02

Urbroj: 50301-29/09-21-1

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.