NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Kölnu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

212

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ, SA SJEDIŠTEM U KÖLNU

Dr. ANDREAS RÖRIG postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Kölnu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća upravno područje Köln.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/04
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 4. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.