NN 14/2021 (12.2.2021.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

285

Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobren stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2021. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 7/20).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/21-01/155
Urbroj: 530-03-1-1-2-21-1
Zagreb, 4. veljače 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2021. GODINU

KategorijaRadno mjesto
Osnovica
osiguranja
1.zapovjednik brodakn7.703,00

upravitelj stroja


zapovjednik osoblja


upravitelj osoblja u strojarnici


2.prvi časnik palubekn5.680,00

drugi časnik stroja


rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)


liječnik


zubar


časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda


časnik odgovoran za zaštitu okoliša

časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada

3.drugi časnik palubekn4.293,00

zapovjednik jahte

treći časnik stroja


rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)


frižiderist


operater postrojenja za ukapljivanje


zapovjednik plutajućeg objekta


zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta


operater dinamičke pozicije


upravitelj stroja na jahti


4.treći časnik palubekn3.975,00

časnik plovidbene straže na palubi


četvrti časnik stroja


radiočasnik


više hotelsko osoblje (časnici)


više tehničko osoblje (časnici)


elektročasnik


elektroničar


časnik plovidbene straže u strojarnici

prvi časnik palube na jahti
drugi časnik stroja na jahti

5.više hotelsko osoblje (niži časnici)kn3.727,00

više tehničko osoblje (niži časnici)


električar


mehaničar


prvi kuhar


prvi konobar


vođa palube


vođa stroja


poslužitelj sisaljki (pumpman)


vozač na RO-RO brodovima


medicinska sestra


alatničar


dizaličar


bušač


ronilac


bravar


cjevar


varilac


6.član plovidbene straže na palubi (kormilar)
3.645,28

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)


hotelsko osoblje


tehničko osoblje


7.drugi kuharkn3.518,98

drugi konobar


pekar


slastičar


8.vježbenik palubekn3.488,78

vježbenik stroja


ostali vježbenici


mornar


čistač


mladić sobe


mladić kuhinje


pomoćnik električara


pomoćnik mehaničara


pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)


pomoćno hotelsko osoblje


pomoćno tehničko osoblje