NN 24/2021 (10.3.2021.), Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

551

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 1. ožujka 2021., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE
OD 1. SIJEČNJA 2021.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2021. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Klasa: 041-01/21-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-21-8

Zagreb, 1. ožujka 2021.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.