NN 31/2021 (29.3.2021.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

674

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. ožujka 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera Istarske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Istarske županije.

II.

Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta

– obustava rada radionica, uključujući dječje i plesne radionice te plesne škole i igraonice

– škole stranih jezika, pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati isključivo on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 12. travnja 2021.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. ožujka 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-323

Zagreb, 29. ožujka 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.