NN 52/2021 (14.5.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1066

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 32/21, 40/21 i 46/21) točka V.a mijenja se i glasi:

»Ako je osoba preboljela COVID-19 unatrag 180 dana i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se unutar toga roka cijepila jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka šest mjeseci od cijepljenja.«.

II.

Točka XII. mijenja se i glasi:

»Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. svibnja 2021.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-375
Zagreb, 14. svibnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.