NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1246

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08,116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 11. lipnja 2021., donosi

ODLUKU

O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

II.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.

III.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata

– obustava održavanja svadbenih svečanosti

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8,00 do 24,00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima

– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)

– obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima

– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

– konferencije i kongresi mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

– autoškole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje

– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte

– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, posebice organizirano gledanje nogometnih utakmica tijekom Europskog nogometnog prvenstva.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:

– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti

– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom

– dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom

– takozvanim »drive in« načinom.

IV.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 6. ove Odluke ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 7. ove Odluke dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s najviše 120 uzvanika, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako su sve osobe koje su prisutne na svadbenoj svečanosti:

– prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljele bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljele bolest COVID 19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti ispunjavaju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti uvjete iz stavka 2. ove točke i osigurati da sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti budu prethodno odgovarajuće informirane o obradi njihovih osobnih podataka u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ove točke, što osobe potvrđuju svojim potpisom.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ove točke dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je Popis prisutnih na svadbenoj svečanosti dostaviti, u Excel tablici koja se nalazi u Prilogu 2 ove Odluke i njezin je sastavni dio, nadležnoj županijskog službi civilne zaštite u roku od 48 sati od početka svadbene svečanosti.

Organizator svadbene svečanosti je popis svih osoba koje su bile na svadbenoj svečanosti obvezan čuvati 14 dana, a prikupljeni osobni podatci se mogu koristiti isključivo radi provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ove točke, a sve sukladno odredbama propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

Protekom obveznog roka čuvanja od 14 dana organizator svadbene svečanosti obvezan je izbrisati cjelokupni informatički zapis popisa osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti propisan stavkom 5. ove točke i sve u njemu sadržane osobne podatke (ako je popis vođen informatički) te na odgovarajući siguran način (koji onemogućuje neovlašten pristup i moguću zlouporabu sadržanih osobnih podataka) uništiti papirnati oblik istog popisa osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti.

V.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 15. ove Odluke sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:

– županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i

– županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 15. ove Odluke sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju:

– prije više od 14 dana primili drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primili jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljeli bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljeli bolest COVID 19 i cijepili se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizatori natjecanja iz stavka 2. ove točke obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ove točke obvezan je kontrolirati organizator natjecanja, a dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove.

VI.

Protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe

– kinoprojekcije

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– održavanje vjerskih obreda

– sjednice predstavničkih tijela.

Na okupljanjima iz stavka 1. ove točke broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja iz stavka 1. ove točke obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Odredbe stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnose se na okupljanja iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ove točke ako su sve osobe koje su prisutne:

– prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 odnosno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana ili

– preboljele bolesti COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili

– preboljele bolest COVID 19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva ili

– unatrag 72 sata bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizatori okupljanja iz stavka 4. ove točke obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 4. ove točke obvezan je kontrolirati organizator okupljanja, a dokazuje se EU digitalnom COVID potvrdom ili potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove.

VII.

Poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

VIII.

Zadužuju se stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera u ugostiteljskim objektima tijekom održavanja Europskog nogometnog prvenstva.

IX.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

X.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

XI.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. lipnja 2021.

XII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 58/21).

XIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. lipnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-393

Zagreb, 11. lipnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.