NN 66/2021 (16.6.2021.), Ispravak Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1290

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 65 od 11. lipnja 2021. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

U točki VI. riječi: »pet mjeseci« ispravno glase »šest mjeseci«.

Urbroj: 511-01-300-21-394

Zagreb, 14. lipnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.